Nanten PU Flex UV

Be om mer information

Produktbeskrivning

2-komponents, självstrykande, elastisk UV-beläggning med polyuretanbeläggning inomhus och utomhus.

  • Elastisk och slitstark samt slagtålig.
  • Tål kontinuerlig belastning av oljor, fetter, bränslen, tvättmedel för normalt bruk, salter samt tillfällig belastning av svaga syror och baser.
  • För bland annat betong-, cementbruks- och fanerytor.
  • Låga utsläpp.
  • Tonas enligt Nanten och RAL färgkartor. Lagerton RAL 7035.

Användningsområden

  • Vattenisoleringsbeläggning utomhus, t.ex. balkonger och loftgångar
  • Lokaler med medeltung och lättare belastning
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
Nanten PU Flex UV del A 7,5 kg 15230 7,5 kg
Nanten PU Flex UV del B 2,5 kg 15294 2,5 kg

Krav på underlaget och ytbeläggningsförhållandena

Underlaget är cementbruk eller betong med en tryckhållfasthet på minst 25 MPa och en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Underlagets temperatur ska vara minst +3⁰C över daggpunkten. Under ytbeläggningsarbetet och när beläggningen torkar ska luftens, underlagets och beläggningens temperatur vara +8°C...+25⁰C och luftens relativa fuktighet ska ligga under 80 %. Kontrollera att beläggningen lämpar sig för underlaget som ska beläggas.

Nytt betonggolv

Cementlimmet och eventuellt ohärdat cement avlägsnas till exempel med diamantslipning. Allt löst material som försämrar vidhäftningen avlägsnas och cementdamm avlägsnas omsorgsfullt med dammsugare.

Gammalt betonggolv

Cementlim och betong i dåligt skick avlägsnas till exempel genom diamantslipning. Allt löst material som försämrar vidhäftningen avlägsnas och underlaget dammsugs omsorgsfullt. Smutsiga golv bör tvättas och sköljas med syntetiskt tvättmedel före andra primerarbeten. Eventuell gammal färghinna i underlaget avlägsnas helt. Eventuella ytgjutningar eller fällningsreparationer görs med Fescon reparationsbruk eller Reparationsbetong RKB, se närmare anvisningar i Fescon anvisningar för planering och arbete på betongbalkong.

Priming

Vid priming av betongunderlag används Nanten HM BIO-epoxi (betongens RH < 95 %). Väl blandad primer appliceras med en gummiplatta eller rullas eller penslas på underlaget. På extra porösa underlag appliceras primer två gånger. Priming utförs så att membranytan är enhetlig och det inte finns porer på ytan. Ytbeläggningen görs efter att primern torkat, inom 12–48 timmar beroende på förhållandena. Om primern är äldre än två dygn ska slipning och avlägsnande av slipdamm utföras. Vi rekommendera att primern sandas då den är ny, med ren, ugnstorkad sand. Då förekommer det inte någon tidsgräns för ytbeläggningen. Vid behov ska ordentlig ventilation ordnas i det utrymme som behandlas. Priming av fanerunderlag görs med Nanten PU Flex UV-polyuretanbeläggning.

Korrigeringar

Reparationer och korrigeringar görs med Fescon reparationsbruk eller Reparationsbetong RKB enligt anvisningarna på produktkortet. Små håligheter, sprickor och justeringar kan också göras med massa tillverkad av PU Flex UV-beläggning och fyllnadssand.

Blandning

Förmixa A-delen och tillsätt B-delen (härdaren) till A-delen. Blanda med en långsamt roterande blandare i två minuter och undvik att luft blandas i massan. Blanda också omsorgsfullt vid kärlets kanter och botten. Häll till sist blandningen i ett annat kärl och fortsätt att blanda i ytterligare cirka en minut och undvik att luft blandas i massan.

Blandningsförhållande

A-del 3 delar vikt och B-del 1 del vikt. Vi rekommenderar att du tillverkar ett helt kärl åt gången för att undvika doseringsfel.

Åtgång

Minsta skikttjocklek 1 mm. Åtgången med 1 mm membranstyrka 1,22 kg/m2 (1 l/m2). Rekommenderad skiktstyrka vid vattenisoleringsbeläggning 2 mm.

Arbetsanvisningar

Om primern är äldre än två dygn och primern inte har sandats ska du utföra uppruggning och avlägsna slipdammet. Den blandade massan hälls på golvet i ett enhetligt stråk och stryks sedan ut till ett lager i önskad tjocklek med hjälp av en reglerbar eller tandad stålspackel. Efter appliceringen ska en spikrulle användas för att avlägsna luftbubblor. Häll inte ur blandningskärlet på underlaget som ska beläggas. Montera inte i direkt solljus eller i alltför fuktiga förhållanden, se Krav på underlaget och ytbeläggningsförhållandena. Bristfällig blandning kan leda till ojämn härdning eller nyansskillnader. De vertikala ytorna penslas och vid behov ska lämplig produkt användas till att förtjocka beläggningen. Beläggningen kan också uppruggas med sand eller glaskulor. Prydnadsflingorna tillsätts genast efter att beläggningen applicerats.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Standardnyans RAL 7035. Tonas enligt Nanten och RAL färgkartor.
Förpackningsstorlek A-del 7,5 kg i plåtbehållare och B-del 2,5 kg i plastbehållare. Set på 10 kg (ca 8,2 l).
Lagring

+5°C...+25°C, lagringstid högst 6 mån. Förvaras varmt i tätt slutna originalkärl. En lång lagringstid kan förkorta produktens användningstid.

Blandningstid ca 3 minuter
Täthet

 

Densiteten hos den färdiga blandningen är cirka 1,22 kg/l, beroende på mängden färgpasta som används.

Användningstemperatur

+8°C…+25°C

Brukstid I kärlet, ca 15 min. Hälld på golvet, ca 20–30 min. Tiden blir kortare när temperaturen stiger.
Torktid

 

Klibbfri 5 h (+25 °C) och 9 h (+15 °C). Klarar lätt trafik efter cirka 12 h (+25 °C) och cirka 24 h (+15 °C). Helt härdad efter 7 dygn.

Luftens relativa fuktighet Under 80 % under ytbeläggningsarbetet och torkningen av ytbeläggningen
Innehåll av fasta ämnen

ca 100 volym-%

Förtunning Förtunnas inte.
Applicering Applicering med reglerspackel eller tandad stålspackel.
Glans

Helblank

VOC-halt

< 5 g /l (färdig att använda blandning)

EU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500 g/l (2010)

Måleritillbehörsgrupp (måleriRYL2012) 665, 666, RL 04, RL 06
Tvättverktyg Nanten PU Thinner
Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.