Produktbeskrivning

Används för att sammankoppla Fescoterm aluminiumprofiler. Minskar risken för sprickbildning i isolerputs. En påse innehåller 100 st. Säljs i partier om en påse.

GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841501585 Skarvbit 100 st 50158 påse

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Förpackningsstorlek säck med 100 st
Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.