Fescoterm fästelement

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fästelementet av nylon används för montering av isolering i tunnputssystemet Fescoterm. Förpackningsstorlek 100 st/låda.

GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
Fescoterm fästelement 115 mm 100 st 50420 krt
Fescoterm fästelement 135 mm 100 st 50421 krt
Fescoterm fästelement 155 mm 100 st 50422 krt
Fescoterm fästelement 175 mm 100 st 50423 krt
Fescoterm fästelement 195 mm 100 st 50424 krt
Fescoterm fästelement 215 mm 100 st 50425 krt
Fescoterm fästelement 235 mm 100 st 50426 krt
Fescoterm fästelement 275 mm 100 st 50427 krt

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Förpackningsstorlek 100 st/låda
Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.