Bäddsand för normala pannförhållanden HP1000™

För mer information

Produktbeskrivning

Bäddsand tillverkad av natursand för normala pannförhållanden.

KORNSTORLEK

Fås med flera olika fraktioner.

FÖRPACKNING

 1 t storsäckar

 i lösvikt

EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
Bäddsand för normala pannförhållanden HP1000™ Enligt erbjudandet

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Förpackningsstorlek levereras med full billast