Nanten IHP Injektionsharts

Be om mer information

Produktbeskrivning

För fyllning och förstärkning av skador och sprickor på betong och andra strukturer genom injektion. Lämpar sig även för fästnings- och utjämningsgjutning av maskingrunder och stålbultar. 

Injektionsharts innehåller mycket lite flyktiga organiska föreningar (VOC).

Användningsområden

  • För fyllning och förstärkning av skador och sprickor på betong och andra strukturer genom injektion.

GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN IHP INJEKTIONHARTS DEL A 0,66 L 15800 0,66 l
NANTEN IHP INJEKTIONHARTS DEL B 0,33 L 15899 0,33 l

Blanda Injektionshartsens A-del och B-del noggrant med varandra.

Injicering genom absorption

Betonggolv med nätsprickning på grund av snabb torkning

kan injiceras genom absorption. Fyll tunna sprickor från 0,5 till 2,0 mm och små håligheter med injektionshartset. Upprepa vid behov behandlingen för att fylla sprickan eller hålet.

 

Injektion med tryck

Bredare sprickor kan fyllas med injektionsharts och

förtjockande fiber (Sylothix) eller fin sand. I djupa smala sprickor är det skäl att använda injektionsmanschetter, som placeras snett från sprickornas sidor i borrhål och möjliggör användning av injektionspress eller injektionspump.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Färglös
Förpackningsstorlek A-del i 0,667 l, B-del i 0,333 l plåtkärl.
Lagring

+ 5 °C...+ 25 °C, lagringsperiod högst 12 månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.

Täthet

Blandningens densitet  1,10 kg / l

Användningstemperatur

Under injektionen ska strukturens temperatur vara över + 10 °C.

Brukstid Cirka 20 min. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid

Beröringstorr sju tim. (+ 25 °C) och 14 tim. (+ 15 °C). Helt härdad efter

sju dygn.

Draghållfasthet

>1,5 N/mm2

Brandbeständighet Bfl-S1
Luftens relativa fuktighet >80%
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Viskositet

Cirka 200 mPas.

VOC-halt

Bruksblandningens VOC 124 g/l.

EU VOC 2004/42/EC (cat A/j)

max. 500 g/l (2010).