Nanten A Epoxiförtunning

För mer information

Produktbeskrivning

Alkoholbaserad thinner för epoxibeläggning.

EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN A EPOXY TUNNER 10 L 15603 10 l
NANTEN A EPOXY TUNNER 200 L 15604 200 l

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Förpackningsstorlek 10 l
Lagring

+5 °C ...+ 25 °C, lagringstid högst sex månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.

Användningstemperatur

+15°C…+25°C

Brandklass Bfl-S1
Luftens relativa fuktighet luftens relativa fuktighet (RH) under 70 %