Bunkersand för golfbanor

Be om mer information

Produktbeskrivning

Bunkersanden tillverkas av natursand utifrån kundens behov. Den tillverkas med hjälp av våt- och finsållning. Bunkersand uppfyller USGA-kraven.

GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
Bunkersand för golfbanor Enligt erbjudandet

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Förpackningsstorlek levereras med full billast
Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.