Beach Volley-sand

Be om mer information

Produktbeskrivning

Sanden tillverkas av natursand. Sanden torkas och finsållas efter kundens önskemål. Uppfyller FIVB-kraven från det internationella volleybollförbundet.

GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
Beach Volley-sand Enligt erbjudandet

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Förpackningsstorlek levereras med full billast
Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.