Eldfast murbruk TKM

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Eldfast murbruk är ett specialmurbruk med natriumsilikat som bindemedel och kvartssand som ballast, max. kornstorlek 0,5 mm.

  • Lätt att använda
  • Värmetålighet +1200°C
  • God arbetbarhet

Användningsområden

  • För tunnfogsmurning av eldfast tegel i eldstäder samt eldfasta ytor inomhus
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841630667 Eldfast murbruk TKM 63066 5 kg
6416841531162 Eldfast murbruk TKM 20 kg 53116 20 kg
Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med cementblandare eller blandarstav i fyra-fem minuter. Låt putsbruket vila i ca tio minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Den färdiga spackelmassan är arbetsbar i flera dagar om man förhindrar att vattnet avdunstar från massan.

Arbetsinstruktioner

Lägsta arbetstemperatur är +5 °C. Temperaturen på stenarna måste vara över +5 °C och murbruket över +10 °C. Lägg teglet med 1–2 mm fogtjocklek.

Härdning

Bruket binder kemiskt i rumstemperatur och keramiskt vid en temperatur på ca +700°C. Innan konstruktionen tas i bruk ska den torka 2–3 veckor med alla luckor och spjäll öppna. En första, varsam uppvärmning görs med exempelvis en värmefläkt. De följande tre till fem dagarna bör uppvärmningen göras försiktigt med en liten eld. Lämna luckor och spjäll öppna efter varje torkningsuppvärmning.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

0,25 kg/sten

Vattenbehov 3,6 – 4,0 l/20 kg
Färdig massa 9,6 – 10,4 l/20 kg säck
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,5 mm

Förpackningsstorlek 5 kg och 20 kg
Lagring

säck: ca 1 år vid förvaring på en torr plats

plastbehållare: 18 månader vid förvaring på en torr plats

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid flera dagar i en sluten behållare
Värmetålighet

+1200°C

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.