Produktbeskrivning

Vattenbaserad primer för förbehandling av underlag. Primern används som en del av Fescon tätskiktssystem. Kompatibel med alla Fescon golv- och väggspackel. Kan användas för att förbättra deras belastningsklass. Förbättrar underlagets vidhäftningsförmåga, binder damm, förebygger förekomsten av luftbubblor samt minimerar risken att vattnet i spacklet sugs in i underlaget för snabbt. För inomhusbruk. Förpackningsstorlek 5 x 3 l / låda och 10 x 1 l / låda. 

Primern ingår i Fescon-tätskiktssystemet. Intygsnr VTT-C-870-06. 

 • Primer som används i Fescon-tätskiktssystemet
 • Kompatibel med alla Fescon golvspackel
 • Primern kan användas för att förbättra väggspacklets slitstyrka

Användningsområden

 • Fästspackel för Fescons vattenisoleringssystem
 • Ihåliga plattor
 • Betonggolv som gjutits på plats
 • Cementbaserade spackel
 • Gipsskivor och obehandlade träbaserade byggplattor
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841259110 Primer 1 l 25911 1 l
6416841259103 Primer 3 l 25910 3 l
6416841259042 Primer 10 l 25904 10 l
Underlaget
 • Underlaget bör vara rent, dammfritt, fast och orörligt
 • För att garantera god vidhäftning ska lösa skikt, cementlim och andra orenheter avlägsnas mekaniskt.
 • Temperaturen på underlagskonstruktionen är > +10oC och den relativa fuktigheten < 95% RH.
 • Underlagets relativa fuktighet ska vara < 90% RH när tätskiktet appliceras 
 • Underlagsgolvets relativa fuktighet påverkar torkningen av spacklet
Blandning
 • Betong- och cementbaserade avjämningsmassor: 1 del primer och 3 delar vatten
 • Underlag som inte tål fukt, som gips och trä: förtunna inte
 • Blanda produkten genom att vända på förpackningen. Skaka inte.
Applicering
 • Applicera ett tunt, jämnt lager av Fescon Primer med borste. Primern får inte bilda pölar.
 • Fescon Primern ska ha torkat innan tätskiktet eller spacklet appliceras (1–4 timmar beroende på förhållandena)
 • Mycket absorberande underlag (t.ex. platsgjutna betonggolv eller renoveringsobjekt) ska grundas två gånger. Den första behandlingen görs med ett blandningsförhållande på 1:5 (1 del primer, 5 delar vatten), medan den andra behandlingen görs med ett blandningsförhållande på 1:3.
 • Eventuella luftbubblor på golvspacklets yta brukar vara ett tecken på otillräcklig grundning.
 • Tvätta verktygen och utrustningen med vatten omedelbart
Att observera
 • Förbehandling av icke-absorberande ytor (t.ex. keramiska plattor, epoxi, metallytor) enligt anvisningen för Primer Plus
 • Väggspacklets belastningsklass kan förbättras genom att ersätta 10 % av vattnet med primer. Då blir belastningsklassen RL 04. 

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

hålplattor och cementbaserade spackel: färdig blandning (blandningsförhållande 1:3) ca 10 m²/l

platsgjutna betongunderlag: färdig blandning (blandningsförhållande 1:3) ca 5 m²/l

gipsskivor och träunderlag (outspädd): n. 7m²/l

Konsisten flytande
Förpackningsstorlek 1 l, 3 l, 10 l
Lagring

i svalt, i temperaturer över +6°C, i den ursprungliga behållaren i högst 2 år

Täthet

1 l = 1 kg

Användningstemperatur

+10°C…+25°C (underlag och innetemperatur)

Torktid

1–4 h beroende på förhållandena

Förtunning vatten
Applicering borstning
Transport varm transport