Våtrumsmembran

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Våtrumsmembran är enkomponents fiberförstärkt tätskikt för inomhusutrymmen. Appliceras med rulle. Lämpar sig för vattentätning av golv och väggar. Åtgång ca 0,7 l/m2 för väggar och ca 1,0 l/m2 för golv. Tillbehör som används tillsammans med tätskiktet: Fescon Primer, Brunnsmanschett 300 x 300 (fiber) eller Brunnsmanschett KL-B, Skarvremsa 0,15 x 25 m och/eller Tätskiktstillbehör i FS-serien. 

 • Åtgång: ca 0,7 l/m2 väggar, ca 1,0 l/m2 golv
 • Ger en tillräcklig torrfilmstjocklek med två appliceringar
 • Lätt att applicera, geléliknande konsistens
 • ETA -godkänd
 • En del av ett M1-godkänt tätskikt-system
 • Eurofins Expert Services Oy produktcertifikat nr C-870-06

Användningsområden

 • Vattentätning av kaklade vägg- och golvytor inomhus
 • För behandling av fogar i invändiga betongelement för att förebygga sprickor i färdiga ytor 
 • Underlaget kan vara betong, ett cementbaserat spackel eller byggplatta som lämpar sig för våtutrymmen
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841259097 Våtrumsmembran 3 l 25909 3 l
6416841259035 Våtrumsmembran 12 l 25935 12 l
Underlaget
 • Underlaget kan vara betong, lättbetong, ett cementbaserat spackel eller byggplatta som lämpar sig för våtutrymmen
 • Underlaget ska vara rent, fast, dammfritt och dammsuget. Underlaget bör vara fast och orörligt.
 • Lösa skikt, cementlim och annan smuts avlägsnas mekaniskt för att säkerställa god vidhäftning mellan produkten och underlaget
 • Underlagets temperatur överstiger +10°C och den relativa fuktigheten blir under 90 % RH.
 • Golvvärmen stängs av 2 dygn innan tätskiktet appliceras.
 • Ojämna golv avjämnas med Fescon golvspackel och väggar med Fescon Våtrumsspackel WTT.
Primer
 • Ytan grundas med Fescon Primer enligt produktkortets instruktioner. 
 • Betongunderlag och cementbaserade spacklade ytor: 1 del Fescon Primer, 3 delar vatten.
 • Underlag som inte tål fukt, t.ex. byggnadsskivor i gips: Förtunnas inte. 
 • Applicera ett tunt, jämnt lager av Fescon Primer med borste. Primer får inte bilda pölar. 
 • Mycket sugande underlag (t.ex. betonggolv gjutna på plats) behöver 2 behandlingar.  
 • Primer KP ska ha torkat innan Vattentätningsmassa WS appliceras, torktid ca 1–4 h beroende på förhållanden.
Blandning och applicering
 • Våtrumsmembran används tillsammans med följande komponenter: Fescon Primer, Brunnsmanschett 300x300 mm fiber or Brunnsmanshett KL-B, Skarvremsa 0,15x25 m och/eller Tillbehör för vattenisolering serierna FS.
 • Genomföringsflänsen bör vara en hålstorlek mindre än genomföringen som ska vattentätas
 • Våtrumsmembran appliceras alltid två gånger. 
 • Våtrumsmembran blandas före användning. 
 • Tätning påbörjas från väggarna genom att applicera Primer enligt grundningsanvisning
 • Applicera Våtrumsmembran i vertikala hörn, kanter, fogar och genomföringar. Tätskiktsprodukter som är kompatibla med systemet fästs i det våta tätskiktet. Applicera tätskiktet på förstärkningarna med pensel eller rulle. Se till att förstärkningarna har fästs ordentligt i tätskiktet under dem och att de inte sitter löst på något ställe. Förstärkningarna ska ligga mellan två olika tätskikt.
 • Applicera första skiktet av Våtrumsmembrana på väggytan som ska göras vattentät. Vänta 4-8 h efter den första appliceringen före du applicerar nästa skikt. Våtrumsmembran byter färg när det torkar. Ytorna ska vara torra innan de behandlas på nytt.
 • Kakla väggarna innan du applicerar tätskiktet på golvet. Väggens lägsta kakelrad kaklas i samband med att golvet kaklas.
 • Börja med att grunda golvytan som ska vattenisoleras enligt grundningsanvisningen. 
 • Applicera tätskiktet i hörn, kanter och genomföringar. Tätskiktsprodukter som är kompatibla med systemet fästs i det våta tätskiktet. Applicera tätskiktet på förstärkningarna med pensel eller rulle. Se till att förstärkningarna har fästs ordentligt i tätskiktet under dem och att de inte sitter löst på något ställe. Förstärkningarna ska ligga mellan två olika tätskikt.
 • Verktygen kan rengöras med vatten direkt efter användning av produkten
Installering av Brunnsmanschett 300 x 300 m (fiber) med klämring och vattentätning av golv
 • Använd två (2) Brunnsmanschetter 300 x 300 (fiber) för att göra anslutningen.
 • Av två brunnsmanschetter gör du ett genomföringsstycke som installeras i brunnsgenomföringen. Brunnsmanschetterna fästs i varandra med tätskikt i en 45 graders vinkel, med hålen mot varandra. Se till att manschetterna sitter tätt mot varandra och att inga luftfickor bildas. Utför dessa förberedelser som ett separat arbetsmoment på något annat ställe än ovanpå brunnen.
 • Börja med att placera den första brunnsmanschetten på golvet. Applicera tätskikt på manschettens överdel och placera den andra manschetten på det nedre stycket i en 45 graders vinkel med hålen mot varandra. Applicera tätskikt på den andra manschettens överdel. Kontrollera att manschetterna sitter fast i varandra och att de inte sitter löst på något ställe. 
 • Applicera tätskikt runt brunnen så att hela genomföringsstycket som tillverkades för detta ändamål rör vid det våta tätskiktet. Installera det tillverkade genomföringsstycket på brunnen med de vattentätade ytorna mot varandra. Hålet ska vara centrerat på brunnen. Applicera tätskikt på det installerade stycket. Kontrollera att hela genomföringsstycket sitter fast i underlaget och att inga lösa punkter eller luftfickor bildas.
 • Applicera första skiktet av tätskikt på hela den golvyta som ska vattenisoleras. Låt torka i 4–8 timmar efter den första behandlingen innan du applicerar ett andra lager.
 • Applicera tätskikt på hela ytan, även på brunnsmanschetten. Efter den andra behandlingen, låt torka i ca 12 timmar innan du installerar klämringen. 
 • Förstora hålet i genomföringsstycket enligt brunnstillverkarens anvisningar. Installera en klämring som fyller tillverkarens krav. Vik och dra åt genomföringsstycket med klämring genom att trycka den jämnt mot brunnens inre kanter. Brunnsmanschetten ska nå den nedre kanten av den monterade klämringen. Skär bort överflödigt material runt klämringens nedre kant. 
 • Applicera inte tätskikt på golvbrunnens innerkanter.
Installering av Brunnsmanschett KL-B med klämring och vattentätning av golvet
 • När primern har torkat kan du installera Brunnsmanschett KL-B på golvbrunnen. Avlägsna andra sidan av det tvådelade skyddspapperet och fäst brunnsmanschetten halvvägs över brunnen. Avlägsna sedan det andra skyddspappret och vik andra sidan av brunnsmanschetten över brunnen. Brunnsmanschetten ska täcka brunnen helt och hållet. Kontrollera att brunnsmanschetten har fäst sig ordentligt i underlaget. Applicera tätskikt över hela Brunnsmanschett KL-B. Tätskikt appliceras inte under brunnsmanschetten.
 • Applicera första skiktet av tätskikt på hela den golvyta som ska vattenisoleras. Efter den första appliceringen, låt ytan torka i 4–8 h innan du installerar klämringen och applicerar det andra skiktet.
 • Montera klämringen. Börja med att skära ett hål där golvbrunnen sitter. Följ brunnstillverkarens anvisningar gällande hålet. Vik och dra åt Brunnsmanschetten KL-B med klämring genom att trycka den jämnt mot brunnens inre kanter. Brunnsmanschetten ska nå den nedre kanten av den monterade klämringen. Skär bort överflödigt material runt klämringens nedre kant.
 • Applicera ett andra lager av tätskikt på hela den yta som ska vattentätas. Det andra tätskiktslagret appliceras ända fram till klämringens övre kant.
 • Applicera inte tätskikt på golvbrunnens innerkanter.
Beläggning
 • Ytan kan beläggas ca 12 h efter den sista appliceringen av vattentätning 
 • Kaklen fästs med Fescon Plattsättningsbruk VSL, ILL, SS2 eller SSL Lite, beroende på kaklen och objektet. 
 • Om vattentätningen mellan klämringen och golvbrunnslocket förblir synligt ska detta område skyddas med plattsättningsbruk. 
 • Kaklen kan fogas med Fescon Kakelfog SML och Fescon Sanitetssilikon, beroende på torktiden av det använda plattsättningsbruket.
Observera
 • Genomföringarna kan även göras med Skarvremsa 0,15 x 25 m (fiber) eller Tätskiktsduk. Skarvremsan kan användas för genomföringar med en maximal diameter på 75 mm. Genomföringar större än detta ska göras med hjälp av tätskiktsduk eller brunnsmanschett 300 x 300 mm fiber, som är gjorda av fiber. Använd en färdig brunnsmanschett i brunnarna.
 • Vattentätningsarbetet utförs enligt RL-kortets instruktioner och RIL:s anvisningar.
 • Torktiderna som anges i produktkortet gäller för följande förhållanden: +20°C, RH 50 %. Eventuell låg temperatur eller hög fukthalt i arbetsutrymmet förlänger torktiden.
 • Ytan kan beträdas efter ca 4–8 timmar. Man bör undvika att gå eller arbeta på den vattenisolerade ytan, då den färdiga ytan kan gå sönder. Ytan får endast beträdas med rena skyddsskor.
 • Undvik onödiga rörelser på den färdiga vattentäta golvytan.
 • Vattentätningsmassa WS lämpar sig inte för utomhusbruk (t.ex. balkonger). Produkten kan inte heller användas i objekt där den vattenisolerade ytan kan frysa, till exempel utebastur utan värmesystem. I dessa objekt bör man använda Fescon Fescoseal A+B 2-komponents vattentätning.
 • Vattentätningsmassa lämpar sig inte för utrymmen med ständig vattenbelastning, som till exempel simbassänger.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

väggar: ca 0,7 l/m(n. 1,0 kg/m 2), golv: ca 1,0 l/m2 ca. 1,3 kg/m 2)

 

Vattenbehov färdig att använda produkt
Konsisten gelatinös vätska
Färg grå
Förpackningsstorlek 3 l och 12 l
Lagring

Förvaras i 18 månader efter tillverkningsdatumet som anges på förpackningen. Förvaras i varmt. Får ej frysa.

Täthet

1 l = 1,3 kg

Användningstemperatur

+10°C...+25°C (underlaget och innertemperatur)

Torktid

ca 4–8 h efter den första appliceringen. Ca 12 h efter den andra appliceringen, före kakling (+20°C, RH 50 %)

Bestrykningsbarhet kan kaklas ca 12 h efter den andra appliceringen
Köldtålighet inte frostbeständig
Skikttjocklek 0,4 mm / väg, 0,6 mm / golv
Applicering borste eller roller
Transport varm transport