Tätskikt Fescoseal A+B

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescoseal A+B är en tvåkomponents primer för utomhus- och inomhusbruk. Produkten är krympfri, snabbtorkande och fiberförstärkt, och den kan appliceras med rulle. Tål frost och har utmärkta vidhäftningsegenskaper. Kan användas på underlag vars relativa fuktighet är < 95 % RH vid mätningar utförda från ett korrekt djup.  

 • Fescoseal A+B och Fescon skarvremsa VE-N eller FS-N kan med fördel användas vid lufttätningsreparationer  
 • Nödvändiga tillbehör för användning tillsammans med Fescoseal A+B: Primer KP, Brunnsmanschett KL-B, VE- och FS-seriens tätskiktstillbehör
 • Åtgång vid inomhusbruk 1,3 kg/m2, vid utomhusbruk 3,2 kg/m2
 • Ger en tillräcklig torrfilmstjocklek med två appliceringar
 • Frostbeständig efter torkning
 • Goda vidhäftningsegenskaper, mycket elastisk
 • EC1-klassificerad 
 • En del av ett M1-godkänt tätskikt-system
 • Eurofins Expert Services Oy produktcertifikat C-11838-16

Användningsområden

 • Vattentätning av vägg- och golvytor som ska kaklas inomhus eller utomhus 
 • Balkonger och terrasser
 • Kallställda bastustugor
 • Offentliga våtrum som kontinuerligt utsätts för fukt
 • Kan tillsammans med skarvremsa VE-N eller FS-N användas för lufttätningsreparationer
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841769008 Fescoseal A 76900 10 kg
6416841769084 Fescoseal B 76908 10 kg

Instruktioner för inomhusbruk

Underlag

 • Underlaget kan vara betong, ett cementbaserat spackel eller byggplatta som lämpar sig för våtutrymmen
 • Underlaget bör vara rent, dammfritt, fast och orörligt 
 • Lösa skikt, cementlim och annan smuts avlägsnas mekaniskt för att säkerställa god vidhäftning mellan produkten och underlaget
 • Underlagets temperatur är > +10 °C och den relativa fuktigheten < 95 % RH
 • Golvvärmen stängs av 2 dygn innan tätskiktet appliceras
 • Ojämna golv avjämnas med Fescon golvspackel och väggar med Fescon Våtrumsspackel WTT
Grundning
 • Ytan grundas med Fescon Primer KP enligt produktkortets instruktioner
 • Betongunderlag och cementbaserade spacklade ytor: 1 del Fescon Primer KP, 3 delar vatten
 • Underlag som inte tål fukt, t.ex. byggnadsskivor i gips Förtunnas inte.
 • Applicera ett tunt, jämnt lager av Fescon Primer KP med en borste
 • Primer KP ska ha torkat innan Fescoseal A+B appliceras, torktid ca 1–4 h beroende på förhållanden.
 • För utomhusbruk görs grundning med vatten.
Blandning och applicering
 • Följande tillbehör används med produkten: Brunnsmanschett KL-B, tätskiktstillbehör i VE- eller FS-serien
 • Genomföringsflänsen bör vara en hålstorlek mindre än genomföringen som ska vattentätas
 • Produkten blandas väl före användning och appliceras i två skikt.
 • Vänd på vätskebehållaren (komponent B), se till att du inte skakar på den. Häll innehållet i en ren behållare och tillsätt pulvret (komponent A) lite i gången under blandning. Förhållandet mellan de tillsatta komponenterna är 1:1 (1 kg:1 kg). Produkten blandas tills den är helt jämn och klumpfri.
 • Börja med att vattentäta väggarna. Applicera Primer KP enligt grundningsanvisningen.
 • Applicera tätskiktet i hörn, kanter, fogar och genomföringar. Tätskiktsprodukter som är kompatibla med systemet fästs i det våta tätskiktet. Applicera tätskiktet på förstärkningarna med pensel eller rulle. Se till att förstärkningarna har fästs ordentligt i tätskiktet under dem och att de inte sitter löst på något ställe. Förstärkningarna ska ligga mellan två olika tätskikt.
 • Applicera det första lagret på hela den väggyta som ska göras vattentät. Observera att fogen mellan väggen och golvet ska behandlas med tätskikt och förstärkningsremsan installeras först då när golvet vattentätas. Efter den första behandlingen kan det andra lagret appliceras efter ca 90 minuter. Produkten får en mörkare färg när den torkar. Ytorna ska vara torra innan de behandlas på nytt.
 • Kakla väggarna innan du applicerar tätskiktet på golvet. Väggens lägsta kakelrad kaklas i samband med att golvet kaklas.
 • Börja med att grunda golvytan som ska vattenisoleras enligt grundningsanvisningen.
 • Applicera tätskikt i hörn, kanter och genomföringar. Tätskiktsprodukter som är kompatibla med systemet fästs i det våta tätskiktet. Applicera tätskiktet på förstärkningarna med pensel eller rulle. Se till att förstärkningarna har fästs ordentligt i tätskiktet under dem och att de inte sitter löst på något ställe. Förstärkningarna ska ligga mellan två olika tätskikt.
 • Applicera produkten runt brunnen så att hela Brunnsmanschetten KL-B ligger på den våta Fescoseal A+B-massan. Avlägsna andra sidan av det tvådelade skyddspapperet och fäst brunnsmanschetten halvvägs över brunnen. Avlägsna sedan det andra skyddspappret och vik andra sidan av brunnsmanschetten över brunnen. Brunnsmanschetten ska täcka brunnen helt och hållet. Kontrollera att brunnsmanschetten har fäst sig ordentligt i underlaget. 
 • Applicera tätskikt över hela Brunnsmanschett KL-B.
 • Applicera sedan det första lagret av tätskikt över hela den golvyta som ska vattentätas. Efter den första appliceringen, låt ytan torka i 90 minuter innan du monterar golvbrunnens klämring och applicerar det andra lagret.
 • Montera klämringen. Börja med att skära ett hål där golvbrunnen sitter. Följ brunnstillverkarens anvisningar gällande hålet. Vik och dra åt Brunnsmanschetten KL-B med klämring genom att trycka den jämnt mot brunnens inre kanter. Brunnsmanschetten ska nå den nedre kanten av den monterade klämringen. Skär bort överflödigt material runt klämringens nedre kant.
 • Applicera ett andra lager av vattentätningsmassa på hela ytan som ska isoleras. Det andra tätskiktslagret appliceras ända fram till klämringens övre kant.
 • Applicera inte tätskikt på golvbrunnens innerkanter.
 • Verktygen kan rengöras med vatten direkt efter användning av produkten

Instruktioner för utomhusbruk

 • Med utomhusutrymmen avses t.ex. balkonger, terrasser och kallställda bastustugor
 • I utomhusutrymmen bör tätskiktets torrfilmstjocklek vara minst 2,0 mm (åtgång: 3,2 kg/m2).
 • I utomhusutrymmen bör underlaget vara av betong eller ett annat cementbaserat spackel som lämpar sig för utomhusutrymmen
 • Underlagets draghållfasthet bör vara > 1,0 MPa
 • Ytan grundas med vatten. Underlaget fuktas tills ytan är mattfuktig. Stående vatten får ej förekomma. Primer KP får inte användas utomhus. 
 • I utomhusutrymmen kan det första tätskiktslagret förtunnas med en mängd vatten som motsvarar 10 % av den blandade produktens totala mängd. 
 • När du vill ha till exempel 2 kg färdig massa (1 kg=A + 1 kg=B), lägger du till 10 % (2 dl) vatten.
 • För det andra tätskiktslagret används outspätt tätskikt.
 • Arbetsplatsen ska skyddas helt mot vind, drag, sol och regn
 • I övrigt är instruktionerna samma som för inomhusprodukter
Beläggning 
 • Ytan kan beläggas ca 4 h efter den sista appliceringen av tätskikt
 • Kaklen fästs med Fescon Plattsättningsbruk VSL, ILL, SS2 eller SSL Lite, beroende på kaklen och objektet
 • Om tätskiktet mellan klämringen och golvbrunnslocket förblir synligt ska detta område skyddas med plattsättningsbruk
 • Kaklen kan fogas med Fescon Kakelfog SML och Fescon Sanitetssilikon, beroende på torktiden av det använda plattsättningsbruket.
Observera
 • När massan har börjat härda får det inte längre förtunnas med vatten eller komponent B. Inte heller andra eventuella tillsatser får tillsättas i produkten.
 • Vattentätningsarbetet utförs enligt RL-kortets instruktioner och RIL:s anvisningar.
 • Torktiderna som anges i produktkortet gäller för följande förhållanden: +20°C, RH 50 %. Eventuell låg temperatur eller hög fukthalt i arbetsutrymmet förlänger torktiden.
 • Undvik onödiga rörelser på den färdiga vattentäta golvytan.
 • Lämpar sig inte för utrymmen som utsätts för kontinuerlig vattenbelastning, som till exempel simbassänger

 

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

väggar och golv: 1,3 kg/m2 inomhusutrymmen

väggar och golv: 3,2 kg/m2 utomhusutrymmen

Vattenbehov komponent A+B
Konsisten A pulverkomponent, B flytande komponent
Färg blir mörkbrun efter torkning
Förpackningsstorlek 10 kg + 10 kg
Lagring

förvaras i 12 månader efter tillverkningsdatumet som anges på förpackningen. Förvaras i varmt. Får ej frysa.

Användningstemperatur

+10°C…+25°C (underlag och innetemperatur)

Torktid

första behandling ca 90 minuter, andra behandling ca 4 timmar före kakling (+20°C, RH 50%)

Kan beläggas kan kaklas ca 4 timmar efter den andra behandlingen
Köldtålighet frostbeständig efter torkning
Skikttjocklek 0,8 mm inomhus (både vägg och golv), 2,0 mm utomhus (både vägg och golv)
Applicering pensel, rulle
Transport varm transport