Produktbeskrivning

Fescon Primer KP är en vattenbaserad primer som ingår i Fescon WS- och Fescoseal A+B-tätskiktssystemen. För inomhusbruk.  

 • För grundning av underlaget innan tätskiktet appliceras
 • Förbättrar vidhäftningen
 • Appliceras med borste

 

 

Användningsområden

 • Fescon WS- och Fescoseal A+B-tätskiktssystem
 • Betong- och cementbaserade spacklade ytor
 • Byggplatta som är lämpliga för fuktiga utrymmen
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841769039 Primer KP 1 l 76903 1 l
6416841769046 Primer KP 76904 5 l
6416841769015 Primer KP 76901 10 l
Underlaget
 • Underlaget bör vara rent, dammfritt, fast och orörligt
 • Avlägsna lösa skikt, cementlim och övriga orenheter mekaniskt för att säkerställa god vidhäftning 
 • Temperaturen av underlagsgolvet är > +10°C
 • Med Fescon WS bör underlagets relativa fuktighet vara < 90 % RH, och med Fescoseal A+B < 95 % RH
Blandning
 • Betong- och cementbaserade avjämningsmassor: 1 del primer och 3 delar vatten
 • Underlag som tål fukt dåligt, så som golvgips och trä: Förtunnas inte.
 • Blanda produkten genom att vända på förpackningen. Skaka inte.
Applicering
 • Applicera ett tunt, jämnt lager av primer med borste. Primern får inte bilda pölar.
 • Primern ska ha torkat innan tätskiktet eller spacklet appliceras (1–4 timmar beroende på förhållandena).
 • Mycket absorberande underlag (t.ex. platsgjutna betonggolv eller renoveringsobjekt) ska grundas två gånger. Den första behandlingen görs med ett blandningsförhållande på 1:5 (1 del primer, 5 delar vatten), medan den andra behandlingen görs med ett blandningsförhållande på 1:3.
 • Tvätta verktygen och utrustningen med vatten omedelbart.
Att observera
 • När det gäller byggskivor i våtutrymmen är det viktigt att man kontrollerar tillverkarens anvisning gällande grundning.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

cementbaserade spackel: färdig blandning (blandningsförhållande 1:3) ca 10 m²/l

platsgjutna betongunderlag: färdig blandning (blandningsförhållande 1:3) ca 6 m²/l

gipsskivor och träunderlag (outspädd): n. 7 m²/l

Konsisten flytande
Förpackningsstorlek 5 l och 10 l
Lagring

i svalt, i temperaturer över +6°C, i den ursprungliga behållaren i högst 1 år

Täthet

1 l = 1 kg

Användningstemperatur

+10°C…+25°C (underlag och innetemperatur)

Torktid

1–4 h beroende på förhållandena

Förtunning vatten
Applicering borstning
Transport varm transport
Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.