Produktbeskrivning

Fescon Primer KP är en vattenbaserad primer som ingår i Fescon WS- och Fescoseal A+B-tätskiktssystemen. För inomhusbruk.  

 • För grundning av underlaget innan tätskiktet appliceras
 • Förbättrar vidhäftningen
 • Appliceras med borste

 

 

Användningsområden

 • Fescon WS- och Fescoseal A+B-tätskiktssystem
 • Betong- och cementbaserade spacklade ytor
 • Byggplatta som är lämpliga för fuktiga utrymmen
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841769039 Primer KP 1 l 76903 1 l
6416841769046 Primer KP 76904 5 l
6416841769015 Primer KP 76901 10 l
Underlaget
 • Underlaget bör vara rent, dammfritt, fast och orörligt
 • Avlägsna lösa skikt, cementlim och övriga orenheter mekaniskt för att säkerställa god vidhäftning 
 • Temperaturen av underlagsgolvet är > +10°C
 • Med Fescon WS bör underlagets relativa fuktighet vara < 90 % RH, och med Fescoseal A+B < 95 % RH
Blandning
 • Betong- och cementbaserade avjämningsmassor: 1 del primer och 3 delar vatten
 • Underlag som tål fukt dåligt, så som golvgips och trä: Förtunnas inte.
 • Blanda produkten genom att vända på förpackningen. Skaka inte.
Applicering
 • Applicera ett tunt, jämnt lager av primer med borste. Primern får inte bilda pölar.
 • Primern ska ha torkat innan tätskiktet eller spacklet appliceras (1–4 timmar beroende på förhållandena).
 • Mycket absorberande underlag (t.ex. platsgjutna betonggolv eller renoveringsobjekt) ska grundas två gånger. Den första behandlingen görs med ett blandningsförhållande på 1:5 (1 del primer, 5 delar vatten), medan den andra behandlingen görs med ett blandningsförhållande på 1:3.
 • Tvätta verktygen och utrustningen med vatten omedelbart.
Att observera
 • När det gäller byggskivor i våtutrymmen är det viktigt att man kontrollerar tillverkarens anvisning gällande grundning.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

cementbaserade spackel: färdig blandning (blandningsförhållande 1:3) ca 10 m²/l

platsgjutna betongunderlag: färdig blandning (blandningsförhållande 1:3) ca 6 m²/l

gipsskivor och träunderlag (outspädd): n. 7 m²/l

Konsisten flytande
Förpackningsstorlek 5 l och 10 l
Lagring

i svalt, i temperaturer över +6°C, i den ursprungliga behållaren i högst 1 år

Täthet

1 l = 1 kg

Användningstemperatur

+10°C…+25°C (underlag och innetemperatur)

Torktid

1–4 h beroende på förhållandena

Förtunning vatten
Applicering borstning
Transport varm transport