Tätskikt WS

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Tätskikt WS är ett snabbtorkande, rullbar eller sprutbar 1-komponents tätskikt för inomhusbruk. Lämpar sig för tätskikt av golv och väggar. 

 • Åtgång ca 0,7 l/m2 för golv och väggar
 • Ger en tillräcklig torrfilmstjocklek med två appliceringar
 • Även sprutbar
 • M1- och EC1-klassad
 • Eurofins Expert Services Oy produktcertifikat nr C-12511-18

Användningsområden

 • Tätskikt av kaklade vägg- och golvytor inomhus
 • Behandling av invändiga elementfogar i betongelement som används i höghus och offentliga byggnader. Förebygger sprickbildning i färdiga invändiga ytor
 • Underlaget kan vara betong, lättbetong, ett cementbaserat spackel eller byggplatta som lämpar sig för våtutrymmen
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841769091 Tätskikt WS 3 l / 4,5 kg 76909 3 l (4,5 kg)
6416841769121 Tätskikt WS 15 l / 22,5 kg 76912 15 l (22,5 kg)
Underlaget
 • Underlaget kan vara betong, lättbetong, ett cementbaserat spackel eller byggplatta som lämpar sig för våtutrymmen
 • Underlaget ska vara rent, fast, dammfritt och dammsuget. Underlaget bör vara fast och orörligt.
 • Lösa skikt, cementlim och annan smuts avlägsnas mekaniskt för att säkerställa god vidhäftning mellan produkten och underlaget
 • Underlagets temperatur överstiger +10°C och den relativa fuktigheten blir under 90 % RH.
 • Golvvärmen stängs av 2 dygn innan tätskiktet appliceras.
 • Ojämna golv avjämnas med Fescon golvspackel och väggar med Fescon Våtrumsspackel WTT.
Primer
 • Ytan grundas med Fescon Primer KP enligt produktkortets instruktioner. 
 • Betongunderlag och cementbaserade spacklade ytor: 1 del Fescon Primer KP, 3 delar vatten.
 • Underlag som inte tål fukt, t.ex. byggnadsskivor i gips: Förtunnas inte. 
 • Applicera ett tunt, jämnt lager av Fescon Primer KP med borste. Primer KP får inte bilda pölar. 
 • Mycket sugande underlag (t.ex. betonggolv gjutna på plats) behöver 2 behandlingar.  
 • Primer KP ska ha torkat innan Vattentätningsmassa WS appliceras, torktid ca 1–4 h beroende på förhållanden.
Blandning och applicering
 • Tätskikt WS används tillsammans med följande komponenter: Brunnsmanschett KL-B, Tillbehör för vattenisolering (serierna FS och VE) och Skarvremsa 0,15x25 m (fiber).
 • Genomföringsflänsen bör vara en hålstorlek mindre än genomföringen som ska vattentätas
 • Tätskikt WS appliceras alltid två gånger. 
 • Tätskikt WS blandas före användning. 
 • Tätning påbörjas från väggarna genom att applicera Primer KP enligt grundningsanvisning
 • Applicera Tätskikt WS i vertikala hörn, kanter, fogar och genomföringar.. Tätskiktsprodukter som är kompatibla med systemet fästs i det våta tätskiktet. Applicera tätskiktet på förstärkningarna med pensel eller rulle. Se till att förstärkningarna har fästs ordentligt i tätskiktet under dem och att de inte sitter löst på något ställe. Förstärkningarna ska ligga mellan två olika tätskikt
 • Applicera första skiktet av Tätskikt WS på väggytan som ska göras vattentät. Vänta 2–3 h efter den första appliceringen före du applicerar nästa skikt. Tätskikt WS byter färg när det torkar. Ytorna ska vara torra innan de behandlas på nytt.
 • Kakla väggarna innan du applicerar tätskiktet på golvet. Väggens lägsta kakelrad kaklas i samband med att golvet kaklas.
 • Börja med att grunda golvytan som ska vattenisoleras enligt grundningsanvisningen. 
 • Applicera Tätskikt WS i hörn, kanter och genomföringar. Tätskiktsprodukter som är kompatibla med systemet fästs i det våta tätskiktet. Applicera tätskiktet på förstärkningarna med pensel eller rulle. Se till att förstärkningarna har fästs ordentligt i tätskiktet under dem och att de inte sitter löst på något ställe. Förstärkningarna ska ligga mellan två olika tätskikt.
 • Installera den flexibla Brunnsmanschetten KL-B på golvbrunnen på torkat primer. Avlägsna andra sidan av det tvådelade skyddspapperet och fäst brunnsmanschetten halvvägs över brunnen. Avlägsna sedan det andra skyddspappret och vik andra sidan av brunnsmanschetten över brunnen. Brunnsmanschetten ska täcka brunnen helt och hållet. Kontrollera att brunnsmanschetten har fäst sig ordentligt i underlaget. Applicera tätskiktmassa över hela Brunnsmanschett KL-B. Ingen vattentätningsmassa appliceras under brunnsmanschetten. 
 • Applicera det första skiktet av vattentätningsmassa på hela den golvyta som ska vattenisoleras. Efter den första appliceringen, låt ytan torka i 2–3 h innan du monterar klämringen och applicerar ett andra lager.  
 • Montera klämringen. Börja med att skära ett runt hål där var golvbrunnen ligger. Hålet ska vara 40 mm mindre än brunnens diameter. Vik och dra åt Brunnsmanschetten KL-B med klämring genom att trycka den jämnt mot brunnens inre kanter. Brunnsmanschetten ska nå den nedre kanten av den monterade klämringen. Skär bort överflödigt material runt klämringens nedre kant. 
 • Applicera ett andra lager av Vattentätningsmassa WS på hela den yta som ska vattentätas. Det andra tätskiktslagret appliceras ända fram till klämringens övre kant.  
 • Applicera inte tätskikt på golvbrunnens innerkanter.
 • Verktygen kan rengöras med vatten direkt efter användning av produkten
Beläggning
 • Ytan kan beläggas ca 5 h efter den sista appliceringen av vattentätning 
 • Kaklen fästs med Fescon Plattsättningsbruk VSL, ILL, SS2 eller SSL Lite, beroende på kaklen och objektet. 
 • Om vattentätningen mellan klämringen och golvbrunnslocket förblir synligt ska detta område skyddas med plattsättningsbruk. 
 • Kaklen kan fogas med Fescon Kakelfog SML och Fescon Sanitetssilikon, beroende på torktiden av det använda plattsättningsbruket.
Observera
 • Vattentätningsarbetet utförs enligt RL-kortets instruktioner och RIL:s anvisningar. 
 • Torktiderna som anges i produktkortet gäller för följande förhållanden: +20°C, RH 50 %. Eventuell låg temperatur eller hög fukthalt i arbetsutrymmet förlänger torktiden.  
 • Genomföringarna kan också göras med hjälp av skarvremsa 0,15 x 25 m (fiber) eller tätskiktsduk.
 • Ytan kan beträdas efter ca 2–3 timmar. Man bör undvika att gå eller arbeta på den vattenisolerade ytan, då den färdiga ytan kan gå sönder. Ytan får endast beträdas med rena skyddsskor.   
 • Undvik onödiga rörelser på den färdiga vattentäta golvytan.
 • Tätskikt WS lämpar sig inte för utomhusbruk (t.ex. balkonger). Produkten kan inte heller användas i objekt där den vattenisolerade ytan kan frysa, till exempel utebastur utan värmesystem. I dessa objekt bör man använda Fescon Fescoseal A+B 2-komponents vattentätning. 
 • Tätskikt WS lämpar sig inte för utrymmen med ständig vattenbelastning, som till exempel simbassänger. 

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

väggar och golv:ca 0,7 l/m2 (min 1,0 kg/m2)

Vattenbehov färdig att använda produkt
Konsisten gelatinös vätska
Färg blå
Förpackningsstorlek 3 l / 4,5 kg och 15 l / 22,5 kg. Förpackad i en plastbehållare.
Lagring

Förvaras i 12 månader efter tillverkningsdatumet som anges på förpackningen. Förvaras i varmt. Får ej frysa.

Täthet

1 l = 1,5 kg

Användningstemperatur

+10°C...+25°C (underlaget och innertemperatur)

Torktid

ca 2–3 h efter den första appliceringen. Ca 5 h efter den andra appliceringen, före kakling (+20°C, RH 50 %)

Kan beläggas kan kaklas ca 5 h efter den andra appliceringen
Köldtålighet inte frostbeständig
Skikttjocklek min. 0,5 mm (både väggar och golv)
Applicering pensel, roller eller sprutning
Transport varm transport
Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.