FescoStone Fogningssand

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescostone är en fogsand för fogning av marksten. Fescostone innehåller förutom natursand också bindemedel. Fescostone förebygger uppkomsten av ogräs, sköljs inte bort med regnet och minskar behovet för underhåll av fogen. Produkten är vattengenomsläpplig när den har härdat. Lämpar sig för fogar med en maximal bredd på 5 mm. Rekommenderas för fogning av grå betongsten.

 

 • Vattengenomsläpplig
 • Sköljs inte bort med regn
 • Lämplig för fogar som är smalare än 5 mm 

 

Användningsområden

 • Fogning av marksten
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841610195 FescoStone Fogningssand 61019 25 kg
Underlag
 • Markstenarna och luften har en temperatur på +10°C ... +25°C
 • Stenarna är rena och torra
 • Stenarna har lagts enligt tillverkarens krav
 • Stenarna rör inte på sig
 • Stenbeläggningens kanter har stötts med kantstenar eller betong
Applicering
 • Applicera fogsanden i markstensfogarna med borste eller spatel.
 • Täta ytan med en markvibrator för att säkerställa att materialet fyller upp hela fogen. Kontrollera med markstenstillverkaren att stenarna tål mekanisk vibration.
 • Fogarna ska vara helt fyllda med FescoStone för att ämnet ska bibehålla sina egenskaper.
 • Lägg till mer sand i fogar som sjunkit ned och borsta ytan för att säkerställa att inget överflödigt bindemedel blir kvar.
 • Borsta i 45 graders vinkel för att fylla fogen så jämnt som möjligt.
 • Tvätta stenytan med en högtryckstvätt. Var noga att du inte använder för hårt tryck och spruta vattnet ur en sned vinkel så att fogmassan inte lösgörs från fogarna. 
 • Använd mycket lite vatten, så att fogtätningsmedlets bindemedel inte separeras från ballasten. Förutom den lilla vattenmängden, använd ytterligare en borste för att avlägsna bindemedlet från stenarnas yta.
 • Rengör med rent vatten utan tvättmedel.
 • Rengör ytan noga för att inte lämna rester som kan göra markstenen grå. 
 • Efter tvätten ska produkten ha en temperatur på +10 °C för att den ska härdas. 
 • Schemalägg arbetsstegen så att fogarna får torka i minst två dygn före fogen utsätts för regnvatten.
 • Om det verkar som om bindemedlet har blivit kvar på stenarnas yta, gör tvätten på nytt 2 –3 dygn efter den första tvätten.
 • För att säkerställa att produktens ogräshämmande egenskaper bibehålls, kontrollera årligen att det finns tillräckligt av FescoStone i fogarna.
 • Underhållsperioden är i regel 2–3 år, beroende på de lokala förhållandena.
Reparationsanvisning för omfogning av gamla stenbeläggningar
 • Tillväxt av ogräs och mossporer i fogarna ska stoppas med en kemisk behandling eller annan liknande behandling. Annars kan det börja växa ogräs också i den nya fogen.
 • Gammal fogsand avlägsnas lika djupt som plattan ligger.
 • Lägg en ny fog enligt applicerings- och rengöringssanvisningen ovan.
 • Kontrollera årligen att det finns tillräckligt av FescoStone i fogarna för att säkerställa att produktens ogräshämmande egenskaper bibehålls.
 • Lägg vid behov till FescoStone i fogarna tills fogarna är fulla.
 • Underhållsperioden är i regel 2–3 år, beroende på de lokala förhållandena.
 

 

Observera
 • Skydda omgivningen från damm. Se till att produkten inte hamnar i avloppet.
 • Rekommenderas för fogning av grå betongsten då bindemedlet i produkten kan lämna en gråaktig hinna på färgade stenar. Hinnan kan dock tvättas bort. 

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

Sten 60x140x280 mm, c. 3-4 kg/m2/2 mm med en sömbredd på.

Konsisten pulver
Bindemedel tillsats speciell cementblandning
Färg ballasten är natursand, vilken bestämmer nyansen, gråbrun
Maximal kornstorlek

1,2 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

ca 12 månader vid förvaring på en torr plats

Användningstemperatur

+10°C....+25°C

Torktid

min. 2 dagar +10°C

Applicering till exempel med en skrapa, varefter överflödigt material borstas bort.

Fogningssand Svart SHM

 • Hård, tät och nästan dammfri svart fogningssand för fogning av trädgårdssten och -plattor
 • Lämplig även för sandblästring
 • Kornstorleken är 0,1 – 0,6 mm

Fog- och blästersand SPH

 • Fogsand för fogning av marksten, betongplattor och sandblästring
 • Kornstorlek 0,1 - 0,6 mm