Våra tjänster för kraftverks- och industrikunder

Fescon kraftverks och industri

Kraftverks- och industriella lösningar

Vårt utbud av tjänster och produkter omfattar olika tjänster för kraftverkskunder samt flertalet olika industrier. För kraftverkskunder erbjuder vi teknologitjänster och olika sorts bäddmaterial. För övrig industri finns produkter i vårt sortiment för både sandblästring och vattenfiltrering.

Vi har satsat kraftigt på miljöfrågor i vår produktutveckling. År 2020 patenterade vi användningsmetoden för fluidiserad bäddpanna samt bäddmaterialet, som är kristalliserat kvartsfritt masugnsslagg. GR-Granul är helt finskt och tillverkas av biprodukter från stålindustrin vid Brahestad fabriken. Övergången till att använda GR-Granul sparar alltså bland annat naturresurser.

Heltäckande service för kraftverk

Heltäckande service för kraftverk

Förutom driftsmetoder för fluidiserande bäddpannor, bäddmaterial och tillhörande studier erbjuder vi våra kunder även bredare ask- och avlagring- / påslagsstudier kopplade till årliga revisionsstopp med bland annat skadeämnes- och korrosionshantering, siktlösningar, studier om avlagringar/blockering av överhettare och rökgasscrubbers. Vi erbjuder även experttjänster för olika utvecklingsprojekt och driftstörningar inom kraftverk. Vi hjälper våra kunder att uppnå den bästa möjliga tekniken, BAT (Best Available Technology), för deras drift.

Experttjänster för utvecklingsprojekt och störningssituationer

Studien vid årliga revisionsstopp av kraftverk hjälper till att identifiera risker och förebygga driftstörningar

För närvarande erbjuds kraftverken olika skräddarsydda tjänster, bl.a. uppföljningsstudier vid revisionsstopp till fluidbäddsövervakning. I studien undersöks den fluidiserade bäddens skick, kemisksammansättning och status, mekanismen för bildande av avlagringar/påslag, korrosionsförhållandena för överhettare och värmeöverföringsytor samt sammansättningen av askan. Genom studien kan potentiella skadliga mekanismer förutses, såsom t.ex. problem med bädden, avlagringar/påslag och korrosion.

Kontakta oss

Mattias Nurkkala

Försäljningschef Sverige

Tapio Klasila

Teknologidirektör
Hela Finland
Kraftverksmaterial och tekniktjänster