Nyheter

Driftsmetod för fluidbäddpanna patenterades

Ett betydande kliv inom cirkulär ekonomi för Fescon och för den finländska energiindustrin – när en driftsmetod för fluidbäddpanna patenterades

Betydande kostnadsbesparingar för kraftverk genom övervakning och analys av bäddmaterial

Grundorsakerna till sintring/agglomeration av bäddmaterial kan hittas i grundliga studier och analyser.