Fiberbruk FL

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Fiberbruk FL är ett polymermodifierat, cementbaserat torrbruk som innehåller tillsatser och plastfibrer. Den maximala kornstorleken är 0,6 mm. 

 • God arbetbarhet
 • God vidhäftning vid underlaget
 • Påförs med spruta eller hand appliceras
 • Kan poleras
 • Släpper bra igenom vattenånga
 • Utmärkt vädertålighet

Användningsområden

 • Spackling i två skikt på betong, lättklinker, lättbetong, tegelstenar och byggblock
 • Fescoterm system för tunnspackelisolering
 • Fescopanel-väggspackelsytem
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841450210 Fiberbruk FL 45021 25 kg
Hård underlaget

Rengör hela underlaget från löst sittande damm och smuts. Fukta ytan som ska putsas tills den mörknar i färgen innan putsarbetet inleds. Ytan ska helst vätas kvällen före.

Isoleringsspackel och skivspackel

När limspacklet har torkat kan isoleringen armeringsnät börja läggas på. Den isolerande ytan måste vara hel och rak. Tandmärkena jämnas ut, till exempel genom att isoleringsplattans yta slipas eller skärs av. Isoleringsskivor som utsätts för alltför mycket UV-strålning ska slipas genomgående. Ytan på den isolering eller skiva som ska spacklas ska vara plan och fri från tandning, fast och fri från damm.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till två minuter. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga putsbruket är arbetbart i ca två timmar (i en behållare).

Arbetsinstruktioner

Hård ytor

Spruta Fescon Fiberbruk på underlaget i ett 4–6 mm tjockt skikt. Bruket kan också spridas ut manuellt med stålspackel. När grundskiktet är torrt jämnas ytan ut genom att applicera ett andra 2–3 mm tjockt lager spackel ovanpå väggspacklet och ytan slutbehandlas enligt kraven för beläggning eller färg.  Vid behov förstärks spacklet med ett glasfibernät 7 x 7 mm2, rätt placering är ½–2/3 från botten av spackelskiktet utåt. Om det är nödvändigt, är även hörnen av öppningarna försedda med armeringsnät. Gränssnitten mellan två olika material används alltid armeringsnät. Beläggning med antingen Fescon fasad, silikonharts eller Fescosan-ytbeläggning.

Isoleringsspackel

Använd alkaliskyddat glasfibernät som putsnät. Armeringsnätet börjar med att installera glasfibernätstycken och förformade hörnbeslag i hörnen av dörr- och fönsteröppningar för ytterligare förstärkning. Armeringsspackel appliceras på isoleringsskivan i en tjocklek av ca 4–6 mm, antingen med en spackelspruta eller för hand. Glasfibernätet stoppas ner i den färska massan och finkammas tills det är jämnt. Nätet ligger minst 100 mm över varandra. När grundskiktet är torrt applicerar du ett andra 2–3 mm tjockt lager spackel och färdigställer ytan så att den uppfyller kraven för beläggningen eller färgen.

Det finns separata anvisningar och detaljer för Fescoterm tunnspackelisoleringssystem och Fescopanel-skivspackelsystem.

Härdning

Efterbehandla ytan genom att spreja den med vatten. Behovet av efterbehandling är beroende av förhållandena och bör pågå i minst 1–3 dagar.

Observera 
 • Efter avjämning är nätet helt täckt med bruk och ytan är jämn.
 • Undvik att arbeta i direkt solljus och varm väderlek. Luft- och materialtemperaturen måste överstiga +5°C.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

9 - 14 kg/m²/skikt

Vattenbehov 5,0 – 6,0  l/25 kg
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på torr plats

Skikttjocklek

6 – 9 mm

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid c. 2 h
Brandbeständighet A2
Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.