Limbruk FLL

Be om mer information

Produktbeskrivning

Förstärkningsbruk FLL är ett polymermodifierat, cementbaserat murbruk med en maximal kornstorlek på 0,6 mm. 

  • Fästbruk för isoleringspaneler till tunnputsningssystemet Fescoterm
  • Väderskydd eller "kalkning" av värmeisoleringen av tunnputselement

 

Användningsområden

  • Extra värmeisolering för gamla bostäder, företagsbyggnader och industribyggnader, och värmeisolering för nybyggnationer
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841450234 Limbruk FLL 45023 25 kg
Underlaget

Tvätta den gamla fasaden med högtryckstvätt för att ta bort flagnande färg och lös smuts. Ta bort flagnande färg med skrapa om det behövs. Ta bort puts som lossnat från underlaget och skadad betong, och laga alla håligheter.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda i en till två minuter med cementblandare eller blandarstav. Låt stå i tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga bruket är arbetbart i ca fyra timmar.

Arbetsinstruktioner

Applicera bruket noggrant på isoleringsskivorna som ska fästas med en tandad spackel. Tryck sedan skivorna mot underlaget, tätt mot varandra. Inget bruk och inga luckor får finnas i fogarna. Fogarna mellan isoleringsskivorna måste vara förskjutna, och inga fogar ska ligga mitt emot varandra. Säkerställ slutligen fastsättningen av isolerskivorna i underlaget med hjälp av fästpluggar tillverkade av polyetenplast. Använd minst 4 pluggar per m². Fästpluggarna monteras i hörnen av isolerskivorna och jämnt fördelade i mitten. Efter fastsättning ska ytan vara plan och isolerskivorna oskadade.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

4 – 5 kg/m²/skikt

Vattenbehov 6,0 – 6,5 l/25 kg
Färdig massa 13–14 l/25 kg säck
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på torr plats

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid 4 h
Brandbeständighet A2