Avjämningsbruk TSL

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescoterm Avjämningsbruk är ett polymermodifierat, cementbaserat bruk med en maximal kornstorlek på 0,6 mm. Avjämningsbruk för ytan på tjockt putsade prefabricerade element. 

Lagervara under perioden 1.4–30.9 vid fabriken i Hausjärvi.

Användningsområden

Används på plats som avjämningsbruk för fabrikstjockputsade prefabricerade element. Avjämningsbruket ger ett jämnt skikt med jämn absorption under beläggningen.

Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841203106 Avjämningsbruk TSL 20310 25 kg
Underlaget

När fogarna har fyllts, ta bort alla murslevsmärken, åtgärda ojämnheter och jämna ut ytan genom slipning eller med puts.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med cementblandare eller blandarstav i ca en till två minuter. Låt blandningen vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga putsbruket är arbetbart i ca två timmar.

Arbetsinstruktioner

När dammet har avlägsnats appliceras ett 5–10 mm tjockt lager avjämningsbruk. Beroende på förhållandena kan beläggningsarbetet påbörjas efter 3–5 dagar.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca 1,6 kg/m²/skikt

Vattenbehov 6,9–7,3 l/25 kg
Färdig massa 13–14 l/25 kg
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på torr plats

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid 2 h
Tryckhållfasthet

< 10 MPa

Vidhäftningshållfasthet

> 1 MPa

Brandbeständighet A2