Stenfärg KS

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Stenfärg KS är en kalkcementbaserad färg med tillsatser som förbättrar vidhäftningsegenskaperna, väderbeständigheten och arbetbarheten. 

  • Lätt att använda
  • Diffusionsöppet
  • Separata lim behövs inte
  • God vidhäftning vid underlaget
  • Borstas på
  • Utmärkt väderbeständighet

Användningsområden

  • Ytor putsade med hård kalksten
  • Ytor putsade med kalkcement
  • Tegelytor

OBS Inte lämplig på organisk färg eller elastiska fogar

Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841450500 Stenfärg KS 235 vit 45050 15 kg
6416841001344 Stenfärg KS Fescon färger 45055 15 kg
Underlaget

Låt KS-putsen härda i minst en vecka före putsning. Välj metod för att avlägsna den gamla färgen och rengöra av ytan efter hållfastheten hos den yta som ska målas. Man kan oftast ta bort gammal kalkfärg med en högtryckstvätt. Färg som bildar lager måste dock tas bort med exempelvis vattensandblästring. Om underlaget har torkat upp, fukta det tills det mörknar. Om målningsunderlaget är för torrt kommer märken efter verktygen att synas, och om det är för blött kommer det att bli blanka fläckar. Underlaget måste alltid vara absorberande. Gör en testmålning innan arbetet påbörjas för att säkerställa att kulören är rätt. Kulören påverkas till exempel av underlagets absorptionsegenskaper och grovhet, färgens plasticitet, arbetsmetod och naturligtvis av hur arbetet utförs.

Tillblandning

Till en påse (15 kg) färg, använd:
15–22 liter vatten under den första strykningen och 13–20 liter vatten under den andra strykningen. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda ordentligt. Med blandarstav är blandningstiden omkring 3 minuter. Låt färgen stå i cirka 15 minuter och blanda den sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. För att färgen inte ska variera, ska varje sats ha samma konsistens och blandningstid. Den färdiga färgen är arbetbar i ca två timmar.

Arbetsinstruktioner

Måla två lager med pensel eller kalkborste. Man kan också spruta på färgen, men den sprutade ytan måste då slätas ut med en pensel eller kalkborste. Använd tunnare färg till det första lagret. När färgen har torkat tillräckligt för att kännas torr vid beröring (efter ca en dag), kan det andra skiktet målas. Förhållandena måste vara bra, särskilt när man målar det andra skiktet. Mörka färger kräver större omsorg än ljusa färger vid målning. Det kan krävas ett tredje skikt. Sammanhängande ytor måste målas i ett svep. Skarvar kan döljas i hörn, expansionsfogar eller t.ex. bakom stuprör. När stenytor målas med en oorganisk färg kan man framhäva livligheten i materialet i den färdiga ytan. Vattenlösliga salter i cementen och salter som bildas när kalk härdar kan fällas ut med fukt och visas som vita fläckar på ytan. Kraftigt regn alltför nära inpå målningen, inre fukt i konstruktionen, värmeläckage och otillräcklig ventilation orsakar utfällningar. Risken kan minskas genom att den nymålade ytan skyddas mot regn.

Härdning

När temperaturen är:
+20°C, skydda färgen från regn och starkt solljus i en dag
+10°C, skydda färgen från regn i tre dagar
+5°C, skydda färgen från regn i sju dagar
Stenfärg kan inte användas i temperaturer under +5°C
Exceptionellt kraftiga regn kan skada den målade ytan även efter efterbehandlingen
Vi rekommenderar målning i god tid före höstregnen och frosten.

Underhållsinstruktioner

En smutsig yta med Fescon Stenfärg KS kan rengöras med högtryckstvätt. Avlägsna skadade ställen och reparera hålen. Gammal, oskadad färg behöver inte tas bort. Inget vatten ska vara kvar på underlaget efter rengöring. Måla ytan med Stenfärg KS och följ arbetsinstruktionerna i produktbeskrivningen. En behandling räcker normalt till en rengjord målad yta som är fri från skador. Skadade områden där färgen tagits bort eller där hål fyllts igen kräver två eller fler behandlingar.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

0,3 – 0,8 kg/m²/2 påföringar

Vattenbehov första påföringen 15–22 l och andra påföringen 13–20 l
Konsisten pulver
Färg enligt färgschemat
Maximal kornstorlek

0,1 mm

Förpackningsstorlek 15 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på torr plats

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid 2 h
Brandbeständighet A2
Köldtålighet (100 smält-/fryscykler) inga skador