Kalkfärg KM

Be om mer information

Produktbeskrivning

Kalkfärgen är tillverkad på traditionellt sätt av manuellt sorterad kalksten i vedeldad kalkmila, av gravkalk som har släckts med rent vatten.

Användningsområden

  • Kulturhistoriska platser,
  • Bostadshus,
  • Skorstensfötter,
  • Lantbruksbyggnader, källare, blekning av fruktträd
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841762689 Kalkfärg KM 76268 10 l
Arbetsinstruktioner

Nya, omålade ytor ska rengöras från smuts, damm och lösa partiklar. Från ytor som tidigare har varit kalkmålade ska den gamla färgen avlägsnas med mässingsborste eller genom trycktvättning med hett vatten. Den nya rappningen bör tillåtas torka i minst 1 vecka innan kalkning inleds, annars kan resultatet vara brokigt.

Reparera eller förnya rappningen med ett murbruk som har en sammansättning som passar den gamla rappningen och den omgivande ytan och grovleken. Om rappningskorrigeringar har gjorts på tidigare kalkfärgade ytor, ska dessa rappningar kalkfärgas en eller två gånger minst ett dygn innan den egentliga kalkningen inleds.

Den yta som ska målas ska före målning och 2–3 timmar efter målning fuktas med rent vatten eller kalkvatten. För grundmålning framställer man en blandning av vatten och färg i förhållandet 2:1.

Kalkfärg ska röras om väl före och under användning, så att fasta partiklar i färgen inte sjunker till kärlets botten. Målningsarbetet utförs med en kalkhacka, en rund borste med en diameter på ca 170 mm, smyger och lister kan målas med en bred borste. Antalet färgskikt är beroende av underlagets beskaffenhet och av objektet: rappade ytor målas 3–6 gånger, vitkalkade ytor 1–2 gånger. Nästa färgskikt läggs på när den föregående har torkat. I praktiken målas endast ett skikt per dygn.

Kalkfärg lämpar sig inte för cementrappade ytor. Ytor som avses vara omålade (glasrutor, metallytor, naturstensytor) ska skyddas under målningsarbetet.

Målningsförhållanden

Den yta som ska målas ska vara ren och hård, temperaturskillnaden mellan ytan och luften ska vara minst +5 °C, och luftens relativa fuktighet 50–90 %. Målning i regn och direkt solsken ska undvikas.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

dryghet: 3 - 6 m ²/ l / lager

Konsisten vätska
Bindemedel släckt kalk
Färg enligt färgkarta
Maximal kornstorlek

0,1 mm

Förpackningsstorlek 10 l
Lagring

i tillslutet kärl, i temperaturer över 0°C

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Torktid

torktiden beror på skikttjockleken, luftfuktigheten, temperatur och vindförhållanden

Brandbeständighet A1
Köldtålighet frostbeständigt när det torkat
Luftens relativa fuktighet 50-90%

Stenfärg S

  • Cementbaserad färg med tillsatser som förbättrar vidhäftningsegenskaperna, väderbeständigheten och arbetbarheten
  • Fasadfärg för betongytor
  • Maximal kornstorlek 0,1 mm
  • Minsta tillverkningsparti 100 kg/kulör