Stenfärg S

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Stenfärg S är en cementbaserad färg med tillsatser som förbättrar vidhäftningsegenskaperna, väderbeständigheten och arbetbarheten. 

  • Lätt att använda
  • Diffusionsöppet
  • Separata lim behövs inte
  • God vidhäftning vid underlaget
  • Borstas på
  • Utmärkt väderbeständighet

Användningsområden

  • Betong- och tegelytor
  • Putsade ytor starkare än KS 35/65
  • Ytor behandlade med cementbaserad avjämnings- eller efterbehandlingsbruk

OBS Inte lämplig på organisk färg eller elastiska fogar

Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841450401 Stenfärg S 235 vit 45040 20 kg
6416841016577 Stenfärg S Fescon färger 45045 20 kg
Underlaget

Ta bort gamla ytskikt och färg genom till exempel vattensandblästring. Rugga upp nya betongytor med vattensandblästring. Rengör ytorna från damm med en högtryckstvätt. Om underlaget har torkat upp, fukta det tills det mörknar. Om målningsunderlaget är för torrt kommer märken efter rollern att synas, och om det är för blött kommer det att bli blanka fläckar. Testmåla innan arbetet påbörjas för att säkerställa att kulören är rätt. Kulören påverkas till exempel av underlagets absorptionsegenskaper och grovhet, färgens plasticitet, arbetsmetod och naturligtvis av hur arbetet utförs.

Tillblandning

Till en påse (20 kg) färg, använd:
14–22 liter vatten under den första strykningen och 10–18 liter vatten under den andra strykningen. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda ordentligt. Med en blandarstav är blandningstiden omkring 3 minuter. Låt färgen stå i ca 15 minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. För att färgen inte ska variera, ska varje sats ha samma konsistens och blandningstid. Den färdiga färgen är arbetbar i ca två timmar.

Arbetsinstruktioner

Måla två lager med pensel, kalkborste eller roller. Man kan också spruta på färgen, men den sprutade ytan måste då slätas ut med en pensel eller kalkborste. Använd tunnare färg till det första lagret. När färgen har torkat tillräckligt för att kännas torr vid beröring (efter ca en dag), kan det andra skiktet målas. Förhållandena måste vara bra, särskilt när man målar det andra skiktet. Mörka färger kräver större omsorg än ljusa färger vid målning. Det kan krävas ett tredje skikt. Sammanhängande ytor måste målas i ett svep. Skarvar kan döljas i hörn, expansionsfogar eller t.ex. bakom stuprör. När stenytor målas med en oorganisk färg kan man framhäva livligheten i materialet i den färdiga målade ytan. Vattenlösliga salter i cementen och salter som bildas när cement härdar kan fällas ut med fukt och visas som vita fläckar på ytan. Kraftigt regn alltför nära inpå målningen, inre fukt i konstruktionen, värmeläckage och otillräcklig ventilation orsakar utfällningar. Risken kan minskas genom att den nymålade ytan skyddas mot regn. Av samma skäl bör den nya fasaden få torka minst en eldningssäsong innan den målas.

Härdning

När temperaturen är:
+20°C, skydda färgen från regn och starkt solljus i en dag
+10°C, skydda färgen från regn i tre dagar
+5°C, skydda färgen från regn i sju dagar
Stenfärg kan inte användas i temperaturer under +5°C
Exceptionellt kraftiga regn kan skada den målade ytan även efter efterbehandlingen
Vi rekommenderar målning i god tid före höstregnen och frosten.

Underhållsinstruktioner

En smutsig yta med Fescon Stenfärg S kan rengöras med högtryckstvätt. Avlägsna skadade ställen och reparera hålen. Inget vatten ska vara kvar på underlaget efter rengöring. Underhållsmåla en yta med Stenfärg S med exempelvis Stenfärg S eller annan färg som lämpar sig för målad cementyta. Följ instruktionerna för den färg som används. När Stenfärg S används behöver inte gammal oskadad Stenfärg S tas bort. En behandling räcker normalt till en rengjord målad yta som är fri från skador. Skadade områden där färgen tagits bort eller där hål fyllts igen kräver två eller fler behandlingar.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

0,3 – 0,8 kg/m²/2 påföringar

Vattenbehov första påföringen 14–22 l och andra påföringen 10–18 l
Konsisten pulver
Färg enligt färgschemat
Maximal kornstorlek

0,1 mm

Förpackningsstorlek 20 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på torr plats

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid 2 h
Vidhäftningshållfasthet vid dragning > 1,5 MPa
Brandbeständighet A2
Köldtålighet 100 smält-/fryscykler, inga skador
Vattenångans genomträngningsförmåga

0,37 m

Kapillär vatteninträngning

0,045 kg/m2h1/2