Fescotop F90K Hårdbetong

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescotop F90K är en cementbaserad, fiberförstärkt hårdbetong med korundballast. Polymermodifieringen i produkten förbättrar vidhäftningsförmågan, varvid produkten kan användas utan separat fästbruk. Hårdbetongen kan användas på härdat betonggolv eller färsk betonggjutning. Fescotop F90K Hårdbetong är avsedd för objekt som kräver hård slitagebelastning och täta betongytor som tål frätande ämnen. Lämpar sig för användning i parkeringshus, körramper, industrins produktions- och lagerutrymmen, passager samt för reparation av förvittrade och slitna betonggolv. 

 • Standardfärg betonggrå, övriga färger enligt Fescon-färgkartan
 • Slitstyrka klass A6
 • Maximal kornstorlek 3 mm
 • Tryckhållfasthet klass C 60

Minsta leveransparti för en stor säck och färgade kvaliteter är 3000 kg.

Användningsområden

 • Skikttjocklek 10 – 20 mm, fördelning max. 50 mm
 • Lämpar sig för användning på härdad eller färsk betonggjutning
 • I parkeringshallar på områden med hård slitagebelastning
 • För reparation av förvittrade och slitna betonggolv, såsom parkeringshallar, biltak, körramper, lager- och produktionsutrymmen
 • Golv i lager- och produktionsutrymmen inom industrin och den tunga industrin
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841770264 Fescotop F90K hårdbetong naturlig/betongrå 25 kg 77026 25 kg
6416841770264 Fescotop F90K hårdbetong naturlig/betongrå 1000 kg 77036 1000 kg

Underlaget

 • Underlagsbetong med en hållfasthet på minst C25/30. 
 • Underlagsbetongens draghållfasthet ska vara > 1,5 MPa. Vid dimensioneringen av ytplattan är vidhäftningsförmågan på underlaget en central faktor som förhindrar att ytplattan på grund av krympning lossnar från underlaget.  
 • Temperaturen i underbyggnaden bör vara +5°C…+25°C. 
 • Lösa lager, cementlim och andra föroreningar har avlägsnats mekaniskt för att säkerställa vidhäftningsförmågan mellan produkten och underlaget. Underlaget ska vara fräst.
 • Betongunderlaget ska fuktas mattfuktigt dagen innan, det får inte finnas rinnande vatten. 
 • Armeringsstålen har rengjorts från rost och vid behov behandlats med Fescons Fästbruk TL

Grundning: härdat betonggolv

 • Flytande primers används inte med produkten
 • Som förbehandling av underlaget används slurry-metoden. Blanda 2,5–3,0 liter vatten i en 25 kg säck och applicera slurrymassan på det mattfuktade underlaget genom att borsta kraftigt. Skiktstyrkan ska vara cirka 3–5 mm (2-3 kg/m2 torrprodukt)  
 • Slurry-behandlingen får inte torka, utan hårdbetongytan görs enligt vått på vått-principen.

Grundning: färsk betonggjutning

 • Ovanpå en färsk betonggjutning används inte flytande primers eller slurry-behandling. Metod enligt vått på vått-principen. 
 • Eventuella lutningar ska finnas i underbetongen, varvid ett jämnt tjockt skikt hårdbetong sprids ut ovanpå gjutningen. 
 • En färsk betonggjutning får inte torka innan hårdbetongen appliceras. 

Blandning och applicering

 • Arbetslokalen ska vara skyddat mot kraftig vind, sol och regn
 • När betongen gjuts och produkten härdas ska temperaturen vara +5°C...+25°C
 • Blanda en påse (25 kg) torrt pulver med 2,5 till 3,0 liter rent vatten. 
 • Överdosering av vatten minskar styrkan, ökar risken för särskiljande och förlänger produktens torktid.
 • Blanda produkten till en jämn massa med en tvångsblandare. När man gör mindre mängder kan man använda bruksvisp. Produkten kan också blandas med en rörblandare och appliceras med en brukspump. 
 • När man blandar massan med bruksvisp får massan stå ca 5 minuter, varefter man gör en kort omblandning 
 • Produkten appliceras på underlaget manuellt eller genom pumpning, tätas och rätas ut med rätskiva. Hårdbetongens yta bearbetas till den kvalitetsnivå som användningsobjektet förutsätter. Poleringen av ytan inleds när produkten håller för gång. 
 • På stora ytor är skikttjockleken 10–20 mm, vid uppdelning högst 50 mm.  
 • Arbetstid ca 1 h från vattentillsatsen
 • Arbetsredskapen tvättas med vatten omedelbart efter att arbetet avslutats
 • Torkad produkt avlägsnas mekaniskt.

Beläggning

 • Produkten behöver inte ytbehandlas

Efterbehandling

 • Som efterbehandling hålls ytan fuktig i 7 dygn efter gjutningen, beroende på förhållandena och objektet med vattenspray, plastfolie eller Fescon-efterbehandlingsmedel.
 • Var särskilt uppmärksam på tidpunkten för eftervården och noggrannheten under våren, då luftens relativa fuktighet ofta är under 40 % RH. Den låga relativa luftfuktigheten i kombination med solljus och vind torkar ut ytan mycket snabbt.

Övriga punkter att notera

 • Vid gjutning av stora sammanhängande områden ökar risken för sprickor, varvid ett tillräckligt antal krympningsfogar ska planeras i golvkonstruktionen enligt anvisningen BY 45/BLY 7 Betonilattiat 2014. 
 • Vid val av tjocka skiktstyrkor ska särskild uppmärksamhet fästas vid eftervården.
 • I objekt som snabbt tas i bruk ska eftervården dock utföras enligt produktanvisningarna.  
 • Rörelsefogarna ska sågas enligt underbetongen
 • Kan poleras och användas som s.k. designyta
 • När man gör ovanpå ett härdat och gammalt betonggolv ska man reparera sprickorna före den härdade betongytan så att sprickorna inte överförs till hårdbetongytan. 

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca. 2,0 kg/m²/mm

Vattenbehov 2,5 - 3,0 l / 25 kg
Färdig massa 12 - 13 l / 25 kg
Konsisten pulver
Bindemedel specialcement
Färg betonggrå, övriga färger enligt Fescon-färgkartan
Maximal kornstorlek

3 mm

Förpackningsstorlek 25 kg och 1000 kg
Lagring

ca 12 månader vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

10 – 20 mm, fördelning max. 50 mm

Fiber fiberförstärkt
Tillsatsämnen

polymermodifierad, tillsatsämnen som förbättrar slitstyrkan och bearbetningsbarheten

Användningstemperatur

+5°C...+25°C

Brukstid ca. 1 timmar
Kan beträdas ca. 3 - 4 timmar
Tryckhållfasthet

C 60 (EN 13813)

Hållfasthetsutvckling

1 dag: n. 20 – 30 MPa (EN 196-1)

7 dag: n. 40 – 50 MPa

28 dag: n. 50 – 60 MPa

Böjningsdraghållfasthet F 6 (EN 13813)
Slitstyrka

A6 (Böhme-testa 4,0 cm3 / 50 cm2)

Krympning

28 dagar: 1,25 ‰ (UNI 6555-73)

Köldtålighet frostsäker
Vattentålighet

vattenbeständigt 

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Fescotop F10

 • En kvartsbaserad härdare för betongytor
 • Slitstyrka klass A9
 • Maximal kornstorlek 3 mm
 • Finns i 9 standardfärger

Fescotop F45K

 • En korundbaserad härdare för härdning av betongytor
 • Slitstyrka klass A6
 • Maximal kornstorlek 3 mm
 • Finns i 9 standardfärger