Tillsatsmedel

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Tillsatsmedel är en enkomponents, vattenlöslig, polymerdispersion som förhindrar att våt betong torkar för snabbt. Produkten innehåller inte paraffin.

 

Användningsområden

Produkten kan påföras på färsk betong på både liggande och stående ytor på alla betongytor. Eftersom den är luktfri och snabbtorkande, passar produkten för nästan alla användningsområden. Produkten inverkar inte på vidhäftningsförmågan hos framtida ytskikt.

GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841770226 Tillsatsmedel 5 L 77022 st
6416841770219 Tillsatsmedel 20 L 77021 st
Arbetsinstruktioner

Produkten är redo att användas. Vi avråder från att den förtunnas. Produkten ska blandas omsorgsfullt innan den används. Vi rekommenderar att produkten förs på jämnt med en trädgårdsspruta eller en industrispruta.

Observera

Tvätta verktygen med vatten.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca 10 m 2 /l

Konsisten flytande
Färg vit, ljus efter torkning
Förpackningsstorlek 5 l och 20 l
Lagring

12–15 månader i en torr miljö vid en temperatur av +5oC till +30oC i tättförslutna behållare

Tillräcklighet

0,1 µm

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Torktid

1–4 timmar beroende på luftfuktighet och temperatur

pH 7–9
Innehåll av fasta ämnen

8–10 %

Viskositet

10–200 mPa.s

Vikt

nominell vikt 1,02 kg/l