Nanten ColorPUR Cove mix

Be om mer information

Produktbeskrivning

Snabbhärdande, vattenbaserad produkt. Mild doft.

Används som fotlistmassa tillsammans med andra produkter från Nanten ColorPUR.

Användningsområden

  • För livsmedelsindustrin och den kemiska industrin
  • Bryggerier
  • Mejerier
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN ColorPUR Sockellister/Cove mix SERIE 24,5 kg 15505 24,5 kg
NANTEN ColorPUR Part A 1,2 kg 15510 1,2 kg
NANTEN ColorPUR Part B 1,25 kg 15520 1,25 kg
NANTEN ColorPUR Sockellister/Cove mix Part C 22,05 kg 15535 22,05 kg

Så här blandar du Nanten Colorpur Cove Mix:

Häll de flytande komponenterna A och B i blandningstråget och blanda maskinellt i 30 sekunder. Se till att förpackningarna är helt tomma innan du blandar deras innehåll. När den flytande hartsblandningen är jämn, tillsätt hälften av komponent C och rör om i cirka en minut tills blandningen är jämn. Se till att hälften av komponent C är helt blandad med hartset. Upprepa sedan och lägg till den andra halvan av komponent C. Blandningstiden kan variera något beroende på omgivningens och materialets temperatur. När blandningen är jämn och klumpfri, ta omedelbart materialet till bearbetningsområdet. Applicera beläggningen med en gummiskrapa och avsluta med roller.

OBSERVERA:
Komponenterna ska blandas maskinellt. Det idealiska intervallet för omgivnings- och installationstemperaturen är mellan + 12 °C och + 25 °C. För att undvika att det uppstår fukt i primern är det viktigt att ta hänsyn till effekten av daggpunkten.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-
FÖRHÅLLANDEN

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 95 % och ytans temperatur minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Under beläggningsarbetet och medan beläggningen torkar måste luft-, yt- och beläggningstemperaturen vara över +15 °C och den relativa fuktigheten under 80 %.

 

FÖRBEHANDLING

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

 

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målarfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

 

PRIMING

Priming utförs med Nanten ColorPUR Primer. Primern måste täppa till alla porer i betongen, så att en tät, hel och enhetlig film bildas på ytan. Så vid behov vidhäftande sand på primern för att underlätta beläggningens utbredbarhet. Installera Nanten ColorPUR Cove mix på våt primer.

Applicera beläggningen med en gummiskrapa och avsluta med roller.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Grå, grädde, brungul, röd och grön.
Förpackningsstorlek A-del 0,60 kg polyolemulsion, B-del 0,62 kg polyisocyanit, C del 8,78 kg färdigfärgat fyllmedel. Serie totalt 10 kg
Lagring

Oöppnad förpackning i högst sex månader.

Alla komponenter ska förvaras under skydd och borta från marken, i ett torrt utrymme i +5 °C...+ 25 °C. Det här är särskilt viktigt för komponent C, som kan härdas och klumpa sig, varvid den blir oanvändbar. Skydda alla delar mot frost, även under transport. Direkt solsken eller en annan stark värmekälla orsakar ojämna temperaturökningar i lagrade material. En sådan produkt bör inte användas innan temperaturen har stabiliserats, annars kan ojämnheter uppstå vid installationen.

Blandningstid Cirka 1,5 minuter. Blandningstiden kan variera något beroende på omgivningens och materialets temperatur.
Täthet

±1.75 kg/dm3

Användningstemperatur

+12°C...+25°C

Brukstid ± 15 min
Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 N/mm2

Brandbeständighet Bfl -s1
Luftens relativa fuktighet < 80%
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Applicera beläggningen med en gummiskrapa och avsluta med roller.
VOC-halt

 

 

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.