Nanten ColorPUR SL 4 mm

Be om mer information

Produktbeskrivning

Trekomponents polyuretanbaserad hybridbeläggning av polymerer och cement. 

Bra beständighet mot värme samt mekanisk och kemisk påfrestning. Ogenomtränglig, tät och slät beläggning med utmärkt bredbarhet.

Användningsområden

  • För livsmedelsindustrin och den kemiska industrin
  • Bryggerier
  • Mejerier
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN ColorPUR SL 4 mm SERIE 20,1 kg 15501 20,1 kg
NANTEN ColorPUR Part A 2,5 kg 15511 2,5 kg
NANTEN ColorPUR Part B 2,6 kg 15521 2,6 kg
NANTEN ColorPUR SL Part C 15 kg 15531 15 kg

Häll de flytande komponenterna A och B i blandningstråget och blanda maskinellt i 30 sekunder. Se till att förpackningarna är helt tomma innan blandningen. Lägg till pigmentet. När den flytande hartsblandningen är jämn, tillsätt hälften av komponent C och rör om i cirka en minut tills blandningen är jämn. Se till att 

hälften av komponent C är helt blandat med hartset. Upprepa sedan och lägg till den andra halvan av komponent C. Blandningstiden kan variera något beroende på omgivningens och materialets temperatur. När blandningen är jämn och klumpfri, ta omedelbart materialet till bearbetningsområdet. Applicera beläggningen i önskad skiktstyrka exempelvis med hjälp av en inställbar raka och efterbehandla ytan med spikroller.

OBSERVERA:

Komponenterna ska blandas maskinellt. Det idealiska intervallet för omgivnings- och installationstemperaturen är mellan + 12 °C och + 25 °C. För att undvika att det uppstår fukt i primern är det viktigt att tar hänsyn till effekten av daggpunkten.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-
FÖRHÅLLANDEN

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 95 % och ytans temperatur minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Under beläggningsarbetet och medan beläggningen torkar måste luft-, yt- och beläggningstemperaturen vara över +15 °C och den relativa fuktigheten under 80 %.

 

FÖRBEHANDLING

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

 

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

 

VIDHÄFTANDE SKÅROR (ANKARSKÅROR)

Vidhäftande skåror görs enligt tillverkarens anvisningar. De ska göras på kanterna av det område som ska beläggas och runt genomföringar samt stolpar/pelare. Den vidhäftande skårans djup och bredd är två gånger beläggningens tjocklek.

 

PRIMING

Priming utförs med Nanten ColorPUR Primer. Primern måste täppa till alla porer i betongen, så att en tät, hel och enhetlig film bildas på ytan. Så vid behov vidhäftande sand på primern för att underlätta beläggningens bredbarhet.

Applicera beläggningen i önskad skiktstyrka exempelvis med hjälp av en inställbar raka och efterbehandla ytan med spikroller.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Grå, grädde, brungul, röd och grön
Förpackningsstorlek A-del 2,5 kg polyolemulsion, B-del 2,6 kg polyisocyanit, C-del 15 kg fyllningsmedel. Serie totalt 20,1 kg. Pigment 0,5–0,7 kg
Lagring

Oöppnad förpackning i högst sex månader.

Alla komponenter ska förvaras under skydd och borta från marken, i ett torrt utrymme i +5 °C...+ 25 °C. Det här är särskilt viktigt för komponent C, som kan härdas och klumpa sig, varvid den blir oanvändbar. Skydda alla delar mot frost, även under transport. Direkt solsken eller en annan stark värmekälla orsakar ojämna temperaturökningar i lagrade material. En sådan produkt bör inte användas innan temperaturen har

Blandningstid Cirka två minuter
Täthet

2.0 kg/dm³

Användningstemperatur

+12°C...+25°C

Brukstid ± 15 min
Torktid

Gångtrafik åtta tim., mekanisk påfrestning 24 tim., kemisk hållbarhet sju dagar.

Tryckhållfasthet

52 N/mm²

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 N/mm2

Draghållfasthet

7 N/mm²

Brandbeständighet Bfl-S1
Värmetålighet

-20°C…+70°C, tillfällig exponering +90°C.

Luftens relativa fuktighet < 80%
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Applicera beläggningen i önskad skiktstyrka exempelvis med hjälp av en inställbar raka och efterbehandla ytan med spikroller
VOC-halt