Nanten ColorPUR 6-9 mm

Be om mer information

Produktbeskrivning

Trekomponents polyuretan-cementbaserad hybridbeläggning. Hög termisk, kemisk och mekanisk beständighet. Utmärkt beständighet mot hett vatten och konstant exponering för fukt. Den grova ytbehandlingen minskar halkfaran. Emissionssnål produkt.

Användningsområden

  • För livsmedelsindustrin och den kemiska industrin
  • Bryggerier
  • Mejerier
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN ColorPUR 6-9 mm SERIE 31,5 kg 15506 31,5 kg
NANTEN ColorPUR Part A 2,5 kg 15511 2,5 kg
NANTEN ColorPUR Part B 2,6 kg 15521 2,6 kg
NANTEN ColorPUR 6-9 mm Part C 26,4 kg 15536 26,4 kg

Blandning och installation av beläggningen:

Detaljerade uppgifter och anvisningar för blandning och installation finns i ColorPUR-manualen, som är avsedd endast för auktoriserade installatörer. Häll de flytande komponenterna A och B i blandningstråget och blanda maskinellt i 30 sekunder. Se till att förpackningarna är helt tomma innan blandningen. Lägg till pigmentet. När den flytande hartsblandningen är jämn, tillsätt hälften av komponent C och rör om i cirka en minut tills blandningen är jämn. Se till att hälften av komponent C är helt blandat med hartset. Upprepa sedan och lägg till den andra halvan av komponent C. Blandningstiden kan variera något beroende på omgivningens och materialets temperatur. När blandningen är jämn och klumpfri, ta omedelbart materialet till bearbetningsområdet. 

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-
FÖRHÅLLANDEN

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 95 % och ytans temperatur minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Under beläggningsarbetet och medan beläggningen torkar måste luft-, yt- och beläggningstemperaturen vara över +15 °C och den relativa fuktigheten under 80 %.

 

FÖRBEHANDLING

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning, slungrensning eller fräsning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

 

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning, slungrensning eller fräsning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

 

VIDHÄFTANDE SKÅROR (ANKARSKÅROR)

Vidhäftande skåror görs enligt tillverkarens anvisningar. De ska göras på kanterna av det område som ska beläggas och runt genomföringar samt stolpar/pelare. Den vidhäftande skårans djup och bredd är två gånger beläggningens tjocklek.

 

PRIMING

Priming utförs med Nanten ColorPUR Primer. Primern måste täppa till alla porer i betongen, så att en tät, hel och enhetlig film bildas på ytan. Så vid behov vidhäftande sand på primern för att underlätta beläggningens bredbarhet.

Applicera beläggningen i önskad skiktstyrka exempelvis med hjälp av en inställbar raka och efterbehandla ytan med spikroller.

Nanten ColorPUR ruggad efterbehandling:

Om du vill ha en grov yta, så exempelvis kvartssand på den våta ytan. Sandens storlek definierar grovhetsklassen. Avlägsna överflödig kvartssand genom borstning/dammsugning efter beläggningen. Applicera Nanten ColorPUR Topcoat (0,6–0,8 kg/m2) med en gummiskrapa och efterbehandla med roller.

 

Observera:

Komponenterna ska blandas maskinellt. Det idealiska intervallet för omgivnings- och installationstemperaturen är mellan + 12 °C och + 25 °C. För att undvika att det uppstår fukt i primern är det viktigt att ta hänsyn till effekten av daggpunkten. Läs noga installationsanvisningen före beläggningen

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Grå, grädde, brungul, röd och grön.
Förpackningsstorlek A-del 2,5 kg polyolemulsion, B-del 2,6 kg polyisocyanit, C-del 26,4 kg fyllningsmedel. Serie totalt 31,5 kg Pigment 0,300 kg
Lagring

Oöppnad förpackning sex månader

 

Alla komponenter ska förvaras under skydd och borta från marken, i ett torrt utrymme i + 5 °C...+ 25 °C. Det här är särskilt viktigt för komponent C, som kan härdas och klumpa sig, varvid den blir oanvändbar. Skydda alla delar mot frost, även under transport. Direkt solsken eller en annan stark värmekälla orsakar ojämna temperaturökningar i lagrade material. En sådan produkt bör inte användas innan temperaturen har stabiliserats, annars kan ojämnheter uppstå vid installationen.

Blandningstid Cirka 1,5 minuter. Blandningstiden kan variera något beroende på omgivningens och materialets temperatur.
Täthet

2.19kg/cm3

Användningstemperatur

+12°C...+25°C

Brukstid ± 15 min
Torktid

Gångtrafik åtta tim., mekanisk påfrestning 24 tim. och kemisk påfrestning sju dagar.

Tryckhållfasthet

60 N/mm2

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 N/mm2

Draghållfasthet

7 N/mm2

Brandbeständighet Bfl -s1
Värmetålighet

6mm: -20°C - +70°C

9mm: -20°C - +120°C

Luftens relativa fuktighet < 80%
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Applicera beläggningen i önskad skiktstyrka exempelvis med hjälp av en inställbar raka och efterbehandla ytan med spikroller.
VOC-halt