Fescotop F45K

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescotop F45K är en cementbaserad dry shake-härdare för golv. F45K är en färdigblandad golvhärdare som appliceras på färsk betong. 

  • Slitstyrka klass A6
  • Dammfri, tät yta
  • Ökar ytans stöttålighet
  • Ökar ytans kemiska hållbarhet mot olja och fett
  • Jämn och stark yta
  • Lättskött

Användningsområden

Fescotop F45K Govhärdare används för att öka slitstyrkan hos betongplattor och förhindra dammansamling. Typiska användningsområden: 

  • Lager, förvaringsytor och transportvägar
  • Industrianläggningar
  • Parkeringsplatser, garage
  • Servicestationer
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841770042 Fescotop F45K 3 mm naturlig/betongrå 77004 25 kg
6416841770011 Fescotop F45K 3 mm ljustgrå 77001 25 kg
6416841770677 Fescotop F45K 3 mm svart 77067 25 kg
6416841770684 Fescotop F45K 3 mm benvitt 77068 25 kg
6416841770691 Fescotop F45K 3 mm mörkgrå 77069 25 kg
6416841770707 Fescotop F45K 3 mm brungrå 77070 25 kg
6416841770714 Fescotop F45K 3 mm terrakotta 77071 25 kg
6416841770721 Fescotop F45K 3 mm grön 77072 25 kg
6416841770738 Fescotop F45K 3 mm ljusblå 77073 25 kg
Underlaget

Betongens hållfasthet måste vara lämplig för användningsområdet och ha så liten krympning som möjligt. Sprid ut betong till korrekt nivå och kompaktera med en vibrerande avdragare (eller en handhållen vibrator). Var försiktig vid kompaktering. Betongens plasticitet gör det möjligt att både glätta betongen manuellt eller mekaniskt. Om betongen har fällt ut vatten, ska vattnet avlägsnas genom att en gummislang eller murslev långsamt dras över ytan. Börja glättningen från snabbhärdande områden, dvs. bredvid väggar, dörröppningar, pelare och dörrstoppar. Använd inte ballast som innehåller kalciumklorid, saltvatten eller salt i betongen.

Arbetsinstruktioner

Sprid ut dry shake-härdaren jämnt för hand eller med ett lämpligt verktyg. Vänta tills dry shake-härdaren har förångats av vattnet i betongen (ytan har mörknat). Glätta ytan snarast möjligt med hjälp av en lågvarvig glättningsmaskin. Glätta tills fukten tränger ut genom dry shake-härdaren och bildar ett plastskikt ovanpå betongplattan. När dry shake-härdaren stryks ut för hand ska först två tredjedelar av dry shake-härdaren påföras, varefter ytan glättas. För sedan på den återstående härdaren så att ytan blir så jämn som möjligt. Glätta andra gången på samma sätt som den första. Om dry shake-härdare stryks ut maskinellt, ska hela mängden strykas ut samtidigt.

När ytan har härdat ordentligt, ska den slutbehandlas med en lågvarvig glättningsmaskin med plana blad. Gör slutbehandlingen senare med samma maskin, men med högre varvtal.

När golvytan tål att gås på ska Fescon Aftercare Agent sprutas på hela ytan på lämpligt sätt. Räcker till att täcka 10 m2 / l.

Såga om möjligt fogarna omedelbart utan att göra sprickor i betongen.

Observera

Tvätta verktygen med vatten.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

5 - 10 kg/m2, beroende på krav som ställts på underlaget, betongkvaliteten och arbetsförhållandena

lätt-genomsnittlig belastning 3 - 4,5 kg/m²

genomsnittlig-tung belastnings 5 - 6 kg/m²

färgade golv 6 - 8 kg/m2

Konsisten pulver
Färg 9 standardfärger
Maximal kornstorlek

0 – 3 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

minst 12 månader (skyddad från fukt och frost)

Torktid

gångtrafik 1–2 dagar
lättare trafik 7–10 dagar
helt torkad 28 dagar

Hållfasthetsklass C 70
Tryckhållfasthet

med vattenmängd 3,25 l/25 kg 

1 dag: ca 40 MPa (EN 196-1)
7 dagar: ca 70 MPa
28 dagar: ca 85–90 MPa

Böjningsdraghållfasthet ca 6,5 MPa, bindningshållfasthet klass F6
Slitstyrka

(Böhme-test) 5,0 cm/ 50 cm2

slitagebeständighet klass A6

Krympning

28 dagar: 1,25 ‰ (UNI 6555-73)

Brandbeständighet A1