Fescotop F10

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescotop F10 är en cementbaserad golvhärdare som förs på direkt på färsk betong. 

 • Slitstyrka klass A9
 • Dammfri, tät yta
 • Ökar ytans stöttålighet
 • Ökar ytans kemiska hållbarhet mot olja och fett
 • Jämn och stark yta
 • Lättskött

Användningsområden

Fescotop F10 Floor Hardener används för att öka slitstyrkan hos betongplattor och förhindra dammansamling. Typiska användningsområden: 

 • Lager, förvaringsytor och transportvägar
 • Golv i bottenvåningar och källare
 • Industrianläggningar
 • Parkeringsplatser, garage
 • Servicestationer
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841770035 Fescotop F10 3 mm naturlig/betongrå 77003 25 kg
6416841771209 Fescotop F10 3 mm ljustgrå 77120 25 kg
6416841770608 Fescotop F10 3mm svart 77060 25 kg
6416841770615 Fescotop F10 3 mm benvitt 77061 25 kg
6416841770622 Fescotop F10 3 mm mörkgrå 77062 25 kg
6416841770639 Fescotop F10 3 mm brungrå 77063 25 kg
6416841770646 Fescotop F10 3 mm terrakotta 77064 25 kg
6416841770653 Fescotop F10 3 mm grön 77065 25 kg
6416841770660 Fescotop F10 3 mm ljusblå 77066 25 kg
Underlaget

Betongens hållfasthet måste vara lämplig för användningsområdet och ha så liten krympning som möjligt. Sprid ut betong till korrekt nivå och kompaktera med en vibrerande avdragare (eller en handhållen vibrator). Var försiktig vid kompaktering. Betongens plasticitet gör det möjligt att både glätta betongen manuellt eller mekaniskt. Om betongen har fällt ut vatten, ska vattnet avlägsnas genom att en gummislang eller murslev långsamt dras över ytan. Börja glättningen från snabbhärdande områden, dvs. bredvid väggar, dörröppningar, pelare och dörrstoppar. Använd inte ballast som innehåller kalciumklorid, saltvatten eller salt i betongen.

Arbetsinstruktioner

Sprid ut dry shake-härdaren jämnt för hand eller med ett lämpligt verktyg. Vänta tills dry shake-härdaren har förångats av vattnet i betongen (ytan har mörknat). Glätta ytan snarast möjligt med hjälp av en lågvarvig glättningsmaskin. Glätta tills fukten tränger ut genom dry shake-härdaren och bildar ett plastskikt ovanpå betongplattan. När dry shake-härdaren stryks ut för hand ska först två tredjedelar av dry shake-härdaren påföras, varefter ytan glättas. För sedan på den återstående härdaren så att ytan blir så jämn som möjligt. Glätta andra gången på samma sätt som den första. Om dry shake-härdare stryks ut maskinellt, ska hela mängden strykas ut samtidigt.

När ytan har härdat ordentligt, ska den slutbehandlas med en lågvarig glättningsmaskin med plana blad. Gör slutbehandlingen senare med samma maskin, men med högre varvtal.

Härdning

När golvytan tål att gås på ska Fescon Aftercare Agent sprutas på hela ytan på lämpligt sätt. Såga om möjligt fogarna omedelbart utan att göra sprickor i betongen.

Observera 

Tvätta verktygen med vatten.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

5 - 10 kg/m2, beroende på krav som ställts på underlaget, betongkvaliteten och arbetsförhållandena

lätt-genomsnittlig belastning  3-5kg/m2

genomsnittlig-tung belastning 4-7kg/m2

färgade golv, särskilt ljusa färger 6-8kg/m2

Konsisten pulver
Färg 9 standardfärger
Maximal kornstorlek

0 – 3 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

minst 12 månader (skyddad från fukt och frost)

Torktid

gångtrafik 1–2 dagar
lättare trafik 7–10 dagar
helt torkad 28 dagar

Hållfasthetsklass C 60
Tryckhållfasthet

w/3,25 l vatten/25 kg 

1 dag: ca 30 MPa (EN 196-1)
7 dagar: ca 65 MPa
28 dagar: ca 75 MPa

Böjningsdraghållfasthet F 6
Slitstyrka

(Böhme-test) 7,8 cm3 / 50 cm2

 slitagebeständighet klass A 9

Krympning

28 dagar: 1,25 ‰ (UNI 6555-73)

Brandbeständighet A1