Nanten ColorPUR Scratch Primer

För mer information

Produktbeskrivning

Lösningsmedelsfri, vattenbaserad produkt. Låg viskositet som gör att produkten fäster väl på underlaget. Emissionssnål produkt. 

Används som primer för alla Nanten ColorPUR-metoder.

Användningsområden

  • För livsmedelsindustrin och den kemiska industrin
  • Bryggerier
  • Mejerier
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN ColorPUR Scratch Primer SERIE 17,1 kg 15503 17,1 kg
NANTEN ColorPUR Part A 2,5 kg 15511 2,5 kg
NANTEN ColorPUR Part B 2,6 kg 15521 2,6 kg
NANTEN ColorPUR Scratch Primer Part C 12 kg 15533 12 kg

Häll de flytande komponenterna A och B i blandningstråget och blanda maskinellt i 30 sekunder. Se till att förpackningarna är helt tomma innan du blandar deras innehåll. När den flytande hartsblandningen är jämn, tillsätt hälften av komponent C och rör om i cirka en minut tills blandningen är jämn. Se till att hälften av komponent C är helt blandat med hartset. Upprepa sedan och lägg till den andra halvan av komponent C. Blandningstiden kan variera något beroende på omgivningens och materialets temperatur. När blandningen är jämn och klumpfri, ta omedelbart materialet till bearbetningsområdet. Applicera genast blandningen på underlaget med en stål- eller gummiskrapa.

Observera:

Komponenterna ska blandas maskinellt. Det idealiska intervallet för omgivnings- och installationstemperaturen är + 12 °C...+ 25 °C.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-
FÖRHÅLLANDEN

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 95 % och ytans temperatur minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Under beläggningsarbetet och medan beläggningen torkar måste luft-, yt- och beläggningstemperaturen vara över +15 °C och luftens relativa fuktighet (RH) under 80 %. Se till att beläggningen lämpar sig för det underlag som ska beläggas.

 

FÖRBEHANDLING

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

 

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målarfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

 

Under installationen bör yttemperaturen vara minst 3 °C över daggpunkten. De vidhäftande skårorna görs enligt tillverkarens anvisningar. De ska göras på kanterna av det område som ska beläggas och runt genomföringar samt stolpar/pelare.

Applicera genast blandningen på underlaget med en stål- eller gummiskrapa.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Färglös
Förpackningsstorlek Färdigförpackade enheter 17,1 kg (2,5 kg – 2,6 kg – 12 kg). A-del: polyolemulsion, B-del: polyisocyanat, C-del: fyllningsmedel
Lagring

Oöppnad förpackning sex månader

Alla komponenter i Nanten ColorPur-systemet ska förvaras under skydd och borta från marken, i ett torrt utrymme i över + 5 °C...+ 25 °C. Det här är särskilt viktigt för komponent C, som kan härdas och klumpa sig, varvid den blir oanvändbar. Skydda alla delar mot frost, även under transport. 

Direkt solsken eller en annan stark värmekälla orsakar ojämna temperaturökningar i lagrade material. En sådan produkt bör inte användas innan temperaturen har stabiliserats, annars kan ojämnheter uppstå vid installationen.

Blandningstid Cirka två minuter
Användningstemperatur

+10°C...+20°C

Brukstid ± 10 min
Torktid

Kan beläggas på nytt efter fem tim.

Gångtrafik fem tim., mekanisk påfrestning 16 tim., kemisk hållbarhet sju dagar

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 N/mm2

Brandklass Efl-S1
Luftens relativa fuktighet < 80%
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Applicera genast blandningen på underlaget med en stål- eller gummiskrapa.
VOC-halt