Nanten PU Bio

För mer information

Produktbeskrivning

Tvåkomponents elastisk golvbeläggning som minskar miljöbelastningen och lämpar sig för betong, metall, asfalt och plywood. Emissionssnål produkt. 

Beläggningen tål slitage, stötar och värmechocker väl. Dessutom har beläggningen också god kemikaliebeständighet/klass II. Skikttjocklek 0,5 mm med roller, 2 mm som massbeläggning.

Användningsområden

  • Offentliga utrymmen med hård och medeltung påfrestning
  • Sjukhus
  • Skolor och daghem
  • Kontor och butiker
  • Produktions- och lagerutrymmen.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN PU BIO DEL A - FÄRG NANTEN 257 15 L 15200 15 l
NANTEN PU BIO DEL A - FÄRG NANTEN 241 15 L 15201 15 l
NANTEN PU BIO DEL A - ANDRA VÄRGER 15 L 15202 15 l
NANTEN PU BIO DEL B 5 L 15299 5 l
NANTEN PU BIO DEL B 205 L 15298 205 l

Förblanda Nanten PU Polyuretanbeläggningens A-del och B-del i egna kärl. Kombinera komponenterna i rätt proportion med varandra och blanda med långsam blandare i cirka två minuter. Undvik att blanda in luft i massan. Tillsätt nödvändig mängd Nanten-färgsand eller färgsandsblandning till massan under omrörning och fortsätt blanda i ungefär en minut.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-
FÖRHÅLLANDEN

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 90 % och ytans temperatur minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Under beläggningsarbetet och medan beläggningen torkar måste luft-, yt- och beläggningstemperaturen vara över +15 °C och luftens relativa fuktighet (RH) under 70 %. Se till att beläggningen lämpar sig för det underlag som ska beläggas.

 

FÖRBEHANDLING

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

 

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målarfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

 

ASFALTUNDERLAG

Fräs underlaget lätt. Om asfalten är i gott skick kan den stålborstas och slungrensas. Använd inte bitumenlösande tvättmedel och förtunnare.

 

PLYWOODUNDERLAG

Plattorna ska vara fästa vid underlaget och underlaget ska vara torrt. Slipa plattornas yta och dammsug omsorgsfullt dammet. Kitta plattfogar och skruvhål med ett kitt som blandats av beläggningen.

Om det gått över två dygn sedan primingen

ska ytan ruggas upp och slipdammet avlägsnas. Häll ut den blandade massan i en pöl eller ett enhetligt stråk på golvet och applicera med inställbar raka i ett skikt av önskad tjocklek. Efter appliceringen, i takt med att arbetet framskrider, rulla ytan med en spikroller för att avlägsna luftbubblor. Låt inte blandningskärlet rinna av på det underlag som ska beläggas.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Kan tonas enligt Nanten- och RAL-färgkartor.
Förpackningsstorlek A-del 15 l i plåtkärl och B-del 5 l i plastkärl eller 205 l tunna.
Lagring

Förvaras varmt (+5–25 C), i tätt slutna originalkärl i högst sex mån.

Blandningstid Cirka två minuter
Täthet

Bindemedlets densitet 1,15...1,17 kg/l, beroende på mängden använd färgpasta.

Användningstemperatur

+15°C…+25°C

Brukstid I kärlet cirka 15 min. Uthälld på golvet cirka 20–30 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid

Beröringstorr efter fyra tim. (+ 25 °C) och sju tim. (+15 °C). Torr, tål lätt trafik efter cirka tolv tim. (+ 25 °C) och cirka 24 tim. (+ 15 °C).

Draghållfasthet

1,5 N/mm2

Brandbeständighet Bfl-S1
Luftens relativa fuktighet luftens relativa fuktighet (RH) under 70 %.
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Applicera sandfylld med inställbar raka eller tandad stålraka. Utan sand ska blandningen appliceras med inställbar raka.
VOC-halt

< 10 g/l (färdig att använda blandning)

EU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500 g/l (2010)

Måleritillbehörsgrupp (måleriRYL2012) 665, 666
Tvättverktyg Nanten PU Thinner