Nanten PU W2 Måla och lack

Be om mer information

Produktbeskrivning

Tvåkomponents vattenlöslig polyuretanfärg för skydd av betonggolv och underhållsmålning av golvytor. 

Ånggenomsläpplig målfärg. Mycket snabbtorkande, emissionssnål produkt.

Användningsområden

  • Utrymmen som utsätts för medeltung och lättare påfrestning

GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN PU W2 MÅLA DEL A - FÄRG NANTEN 257 6 L 15310 6 l
NANTEN PU W2 MÅLA DEL A - ANDRA FÄRGER 6 L 15312 6 l
NANTEN PU W2 LACK DEL A 6 L 15315 6 l
NANTEN EP W2 MÅLA OCH LACK DEL B 1 L 15399 1 l

Blanda omsorgsfullt lacken/färgen med mekanisk blandare. Stäng kärlet tätt mellan användningsgångerna.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-
FÖRHÅLLANDEN

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 98 % och ytans temperatur minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Under beläggningsarbetet och medan beläggningen torkar måste luft-, yt- och beläggningstemperaturen vara över +15 °C och luftens relativa fuktighet under 80 %. Se till att beläggningen lämpar sig för det underlag som ska beläggas.

 

FÖRBEHANDLING

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement genom ytslipning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

 

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målarfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

 

LAGNING

Rengör och fyll små hål och sprickor exempelvis med epoxikitt som blandats till av  Nanten HM Bio-beläggning och fin fyllsand. Mer omfattande överfyllning/avjämning kan göras med cementbaserad puts med tillräcklig vidhäftningsförmåga (> 1,5 MPa) och hållfasthet (> 25 MPa).

Undvik att bilda en för tjock film för att säkerställa jämn torkning. Måla eller lacka ytan två gånger. Ytan kan bearbetas igen efter cirka 12–24 timmar. Fuktiga och svala förhållanden kan fördröja torkningen. Utvecklingen av den slutliga hårdheten och kemikaliebeständigheten kan ta 1–2 veckor. Under denna tid rekommenderar vi att skyddar golvet exempelvis med skyddspapper och undvika att tvätta golvet. Det kan vara mycket svårt att rengöra fläckar som fastnat i golvet under härdningsfasen.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Kan tonas enligt Nanten- och RAL-färgkartor. Lacken är färglös.
Förpackningsstorlek I sju liters partier: A-del 6 liter, B-del 1 liter
Lagring

+5 °C…+ 25 °C, lagringstid högst sex månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl. Skyddas mot frost.

 

Blandningstid Cirka två minuter
Fastämnesvolym n. 55 til.-%.
Användningstemperatur

+15°C…+25°C

Brukstid Uthälld på golvet cirka 40–50 minuter. Brukstiden förkortas när ämnet är i kärlet och temperaturen stiger.
Torktid

Beröringstorr efter cirka 3 tim. (+ 25 °C) och 5–6 tim. (+ 15 °C). Torr, tål lätt trafik efter cirka 16 tim. (+ 25 °C) och 24 tim. (+15 °C).

Helt härdad efter 7–14 dygn (+ 20 °C).

Draghållfasthet

? 1,5 MPa (N/mm²)

Brandbeständighet Bfl-S1
Luftens relativa fuktighet luftens relativa fuktighet under 80 %.
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Applicera med roller.
VOC-halt

Den maximala halten flyktiga organiska föreningar (VOC) i den färdigberedda blandningen är mindre än 140 g/l (Direktiv 2004/42/EC, klass A/j).