Nanten PU W1 Måla och lack

Be om mer information

Produktbeskrivning

Enkomponents vattenlöslig polyuretanfärg/lack för gamla och nya betonggolv eller som ytskikt på beläggningar. Mycket snabbtorkande målfärg. Tål oljor, fetter, bränslen, vanligt förekommande tvättmedel och salter. Produkten är mycket UV-ljusbeständig och släpper igenom vattenånga.

Användningsområden

  • Golv med lättare belastning
  • Källare
  • Värmedistributionsrum och garage
  • Lämplig för fuktigt underlag, betongkonstruktioner på mark och utrymmen med påfrestning av kapillär fuktighet
  • Används som UV-skyddsfärg/skyddslack för epoxi- och polyuretanbeläggningar.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN PU W1 MÅLA - FÄRG NANTEN 257 9 L 15300 9 l
NANTEN PU W1 MÅLA - ANDRA FÄRGER 9 L 15302 9 l
NANTEN PU W1 LACK 9 L 15303 9 l

Blanda omsorgsfullt lacken/färgen med mekanisk

blandare. Stäng kärlet tätt mellan användningsgångerna.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-
FÖRHÅLLANDEN

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 98 % och ytans temperatur minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Under beläggningsarbetet och medan beläggningen torkar måste luft-, yt- och beläggningstemperaturen vara över +15 °C och luftens relativa fuktighet (RH) under 80 %. Se till att beläggningen lämpar sig för det underlag som ska beläggas.

 

FÖRBEHANDLING

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

 

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målarfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

 

LAGNING

Rengör och fyll små hål och sprickor exempelvis med epoxikitt som blandats till av HM Bio Epoxi och fin fyllsand. Mer omfattande överfyllning/avjämning kan göras med cementbaserad puts med tillräcklig vidhäftningsförmåga (> 1,5 MPa) och hållfasthet (> 25 MPa).

Applicera blandad lack/färg med en flotex-raka eller mohairroller. Undvik att bilda en för tjock film för att säkerställa jämn torkning. Rulla tvärs över under andra behandlingsgången efter att den föregående behandlingen har torkat.

Observera att produkten torkar mycket snabbt, undvik att applicera på ett underlag med en omgivande lufttemperatur > 30°C. På porösa absorberande ska färgen/lacken tunnas ut tillräckligt med vatten.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Kan tonas enligt Nanten- och RAL-färgkartor. Lacken är färglös.
Förpackningsstorlek 9l peltiastiassa
Lagring

+5 °C ...+ 25 °C, lagringstid högst tolv månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.

Blandningstid Cirka två minuter
Täthet

Färg 1,16–1,23 kg/l, lack 1,05 kg/l

Fastämnesvolym n. 55 til.-%.
Användningstemperatur

+15°C…+25°C

Brukstid Inga begränsningar
Torktid

Torr efter tre tim. (+ 25 °C) och fem tim. (+ 15 °C). Kan tas i bruk cirka åtta tim. (+ 25 °C) från målningen. Helt härdad efter sju dygn (+ 20 °C).

Draghållfasthet

1,5 N/mm2

Brandbeständighet Cfl-S1
Vattenångans genomträngningsförmåga

Klass l

Luftens relativa fuktighet luftens relativa fuktighet (RH) under 80 %
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Applicera med flotex-raka, roller eller pensel.
VOC-halt

VOC för bruksfärdig blandning 98 g/l. EU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 140 g/l (2010).