Nanten PU Flex Bio

Be om mer information

Produktbeskrivning

Elastisk och mycket slitstark och stötsäker. Tål konstant påfrestning av oljor, fetter, bränslen, vanligt förekommande tvättmedel, salter samt vid tillfällig påfrestning utspädda syror och baser.

 

Användningsområden

  • Utrymmen med medeltung och lättare påfrestning där det krävs elasticitet av golvet
  • Tekniska anläggningar såsom ventilationsmaskinrum
  • Höjer stegkomforten och akustiken i offentliga utrymmen, såsom sjukhus, daghem, skolor och butiker
  • Balkonger (UV-skydd enligt Fescon betongbalkong reparations- och beläggning arbetsanvisningar)
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN PU FLEX BIO DEL A - FÄRG NANTEN 257 15 L 15210 15 l
NANTEN PU FLEX BIO DEL A - FÄRG NANTEN 241 15 L 15211 15 l
NANTEN PU FLEX BIO DEL A - ANDRA FÄRGER 15 L 15212 15 l
NANTEN PU FLEX BIO DEL B 5 L 15297 5 l
NANTEN PU FLEX BIO DEL B 184 L 15296 184 l

Förblanda A-delen och B-delen i egna kärl. Kombinera komponenterna i rätt proportion med varandra och blanda med långsam blandare i cirka två minuter. Undvik att blanda in luft i massan. Häll blandningen i ett annat kärl och fortsätt blanda i ytterligare cirka en minut för att undvika att blanda in luft i massan.

Krav på underlaget och beläggningsförhållanden

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 90 % och ytans temperatur minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Under beläggningsarbetet och medan beläggningen torkar måste luft-, yt- och beläggningstemperaturen vara över +15 °C och luftens relativa fuktighet (RH) under 70 %. Se till att beläggningen lämpar sig för det underlag som ska beläggas.

Förbehandlilng
Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målarfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

Priming

Premiären görs med Nanten HM Epoxi Primer eller PU Flex polyuretanbeläggning. Förtunning på betongunderlag vid behov. På fuktiga betongytor med en relativ fuktighet på > 90 % används Nanten M Primer. Fod ventilation ska ombesörjas för det behandlade utrymmet. På asfalt- och plywoodunderlag får man inte använda ett förtunningsmedel, utan produkten appliceras som primer som sådan. Primern måste täppa till alla porer i betongen, så att en tät, hel och enhetlig film bildas på ytan. Gör vid behov en andra behandling.

Lagning

Rengör och fyll små hål och sprickor exempelvis med epoxikitt som blandats av PU Flex Bio-beläggning och fin fyllsand. Mer omfattande avjämning kan göras med en avjämningsmassa gjord av Nanten PU Flex Bio-beläggning och fyllsand (0,1–0,6 mm).

Om det gått över två dygn sedan primingen

ska ytan ruggas upp och slipdammet avlägsnas.

 

Häll ut den blandade massan i ett enhetligt stråk på golvet och applicera med inställbar raka i ett skikt av önskad tjocklek. Efter appliceringen, i takt med att arbetet framskrider, rulla ytan med en spikroller för att avlägsna luftbubblor. Låt inte blandningskärlet rinna av på det underlag som ska beläggas.

När produkten används utomhus, till exempel vid beläggning av balkongplattor, används dessutom Nantes UV-skyddsmedel. UV-skyddsmedlet blandas med A-delen av PU Flex före B-delen. Vid behov kan UV-skydd även göras i efterhand med PU W2-målning. Montera inte i direkt solljus eller fuktiga förhållanden. Bristfällig blandning kan leda till ojämn härdning eller tonskillnader.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Standardtonerna Nanten 257 och 241. Kan tonas enligt Nanten- och RAL-färgkartor.
Förpackningsstorlek A-del 15 l i plåtkärl och B-del 5 l i plastkärl. B-del finns att få i 184 l tunnor.
Lagring

+5 °C ...+ 25 °C, lagringstid högst sex månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.

Blandningstid Cirka två minuter
Täthet

Bindemedlets densitet 1,24...1,26 kg/l, beroende på mängden använd färgpasta.

Användningstemperatur

+15°C…+25°C

Brukstid I kärlet cirka 15 min. Uthälld på golvet cirka 20–30 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid

Beröringstorr efter fem tim. (+ 25 °C) och nio tim. (+15 °C). Tål lätt trafik cirka tolv tim. (+ 25 °C) och cirka 24 tim. (+15 °C).

Helt härdad efter cirka sju dygn.

Draghållfasthet

1,5 N/mm2

Brandbeständighet Cfl-S1
Luftens relativa fuktighet luftens relativa fuktighet (RH) under 70 %
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Med inställbar raka eller tandad stålraka.
VOC-halt

VOC för bruksfärdig blandning 98 g/l. EU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500 g/l (2010).

Måleritillbehörsgrupp (måleriRYL2012) 665, 666, RL 04, RL 06
Tvättverktyg Nanten PU Thinner