Antikbruk AL

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Antikputs AL är ett cementbaserat, polymermodifierat ytbruk för tegel, block och betongytor både inomhus och utomhus. 

  • Bara tillsätt vatten
  • Kan spridas med en stålspackel
  • Påförs med spruta
  • God vidhäftning vid underlaget
  • Borstas på
  • M1-godkännande

Användningsområden

  • Beläggning av tegel, block och betongytor
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841530318 Antikputs AL 0,5 mm 53031 25 kg
6416841530257 Antikputs AL 1,5 mm 53025 25 kg
Underlaget

Underlaget måste vara oskadat och rent. Gammal färg, ytbruk, salt, damm, rost och kompakt cementpasta kan tas bort genom t.ex. vattensandblästring. En torr yta ska vätas utan att underlagets absorptionsförmåga försämras. Putsade och avjämnade ytor måste ha härdat ordentligt under minst en vecka innan ytbruket påförs. För att säkerställa rätt nyans och struktur rekommenderar vi att man gör ett prov innan arbetet påbörjas. Kulören påverkas t.ex. av underlagets uppsugningsegenskaper, konsistensen hos massan, ytans råhet och naturligtvis sprutan i sig (munstyckets storlek, luftvolymen och sprutmetoden). Ett jämnt flöde av bruk ur slangen är extremt viktigt för slutresultatet, och därför får behållaren inte tomköras under arbetet.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till tre minuter. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Varje sats måste blandas på samma sätt. Det färdiga putsbruket är arbetbart i ca två timmar.

Arbetsinstruktioner

Bred ut Antikputs på underlaget med lämpligt verktyg. Bruket kan också sprutas på. Avjämna ytan och borsta in önskad struktur i den.

Härdning

Om efterbehandlingen sker i mycket torra miljöer ska den putsade ytan skyddas med plastfilm eller duschas mycket lätt med vatten (vattnet får inte rinna) i minst en till tre dagar.

Underhållsinstruktioner

En smutsig yta som behandlats med Antikputs kan rengöras med högtryckstvätt och borste. Avlägsna skadade ställen och reparera hålen. Inget vatten ska vara kvar på underlaget efter rengöring. Utöver Antikputs kan Fasadputs eller Stenfärg S användas för ny beläggning. Arbetsanvisningarna för produkten som används måste följas vid beläggning och målning. En behandling räcker normalt till en rengjord yta som är fri från skador. Skadade områden där ytskiktet tagits bort eller där hål fyllts igen kräver två eller fler behandlingar.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

3,5–5,5 kg/m² (beroende på skikttjocklek)

Vattenbehov 4–6 l/25 kg
Färdig massa 13–14 l/25 kg
Färg vit
Maximal kornstorlek

0,5 mm och 1,5 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på torr plats

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid ca 2 h
Tryckhållfasthet

ca 20 MPa

Vidhäftningshållfasthet

ca 1,5 MPa

Brandbeständighet A1