Säckskurningsbruk KRL

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Säckskurningsbruk KRL är ett kalk- och cementbaserat, färgat tunnskiktsputs för påföring för hand och med spruta. Den maximala kornstorleken är 1,5 mm. 

  • Lätt att använda
  • God vidhäftning på underlaget
  • God arbetbarhet
  • Separata lim behövs inte
  • Påförs med spruta
  • Diffusionsöppet
  • Utmärkt väderbeständighet
  • Flera färgalternativ

Användningsområden

  • Murade fasader av bränt tegel, avsedd som underlag för tunnputsning

OBS! Inte lämplig på betong, organisk färg eller på elastiska fogar.

Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841017031 Säckskurningsbruk KRL 1,5 mm Fescon färger 45014 25 kg
Underlaget

Rått, väderbeständigt tegel som är konstruerat för tunnputsning används som underlag för tunnputsning. Teglet har en rekommenderad vattenabsorptionsförmåga på ca 8–12 %. Hör med tillverkaren av putsbruket för ytterligare anvisningar. En tegelfasad muras med jämna fogar. Fescon M 100/600 murbruk används som bruk. Brukets färg ska väljas så att det passar tunnputsningens färg. Beroende på förhållandena ska den murade väggen torka i en till tre dagar innan den putsas. Under torkningen hinner fukten i väggen balanseras. Före putsning ska väggen vätas så att den mörknar men bibehåller sin absorptionsförmåga. Gör en testbeläggning av ett litet område för att säkerställa att strukturen och kulören är rätt innan arbetet påbörjas. Kulören påverkas t.ex. av underlagets uppsugningsegenskaper, konsistensen hos massan, ytans råhet och putsningsmetoden.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till två minuter. Låt putsbruket vila i ca tio minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. För att färgen inte ska variera, ska varje sats ha samma konsistens och blandningstid. Det färdiga putsbruket är arbetsbart i ca en till två timmar.

Putsning

Börja arbeta från övre delen av fasaden. Fescon Säckskurningsbruk påförs med brukspruta. Det kan även påföras manuellt med en murslev. Efter påföring ska putsbruket jämnas av med en murslev av stål. Jämna av putsbruket så att det täcker hela ytan som ett tunt skikt. Slutbehandlingen görs genom glättning av det härdande bruket med en svamp eller putsbräda med filt.

Du kan ge ytan en jämn färg genom att vid behov väta bruket. Konsistensen hos putsbruket och de rådande förhållandena påverkar hur länge glättningen ska pågå. Bästa sättet att avgöra hur lång tid som krävs är att göra en testglättning. Eftersom tunnputsning används, syns underlagets konturer under putsen. Om skikten av putsbruk är tunna kan teglets färg även lysa igenom putsen. Vi rekommenderar att du väljer tjocklek på brukskiktet genom att först göra ett test. Vi rekommenderar att sammanhängande ytor färdigställs vid samma tillfälle. Fogar ska döljas i hörn, expansionsfogar eller t.ex. bakom stuprör. Det kan förekomma färgavvikelser mellan olika tillverkningspartier. Vi rekommenderar därför att den erfordrade mängden putsbruk beställs vid samma tillfälle. Undvik att påföra putsbruket i starkt, direkt solljus. Kraftigt regn efter putsning, inre fukt i konstruktionen, värmeläckage och otillräcklig ventilation orsakar utfällningar. Risken kan minskas genom att den nyputsade ytan skyddas mot regn.

Härdning

Om efterbehandlingen sker i mycket torra miljöer ska den putsade ytan skyddas med plastfilm eller duschas med vatten (vattnet får inte rinna) i minst en till tre dagar. När temperaturen är:
+20°C, skydda färskt putsbruk från regn och starkt solljus i en dag
+10°C, skydda färskt putsbruk från regn i tre dagar
+5°C, skydda färskt putsbruk från regn i sju dagar
 

Underhållsinstruktioner

En smutsig yta som behandlats med Säckskurningsbruk kan rengöras med högtryckstvätt. Avlägsna skadade ställen och reparera hålen. Inget vatten ska vara kvar på underlaget efter rengöring. Säckskurningsbruk eller Fescon Stone Colour KS paint kan användas vid förnyad beläggning. Arbetsanvisningarna för produkten som används måste följas vid beläggning och målning. En behandling räcker normalt till en rengjord yta som är fri från skador. Skadade områden där ytskiktet tagits bort eller där hål fyllts igen kräver två eller fler behandlingar.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

5-8 kg/m².

Vattenbehov 4-6 l/25 kg
Konsisten pulver
Färg kulörer ur Fescons färgschema
Maximal kornstorlek

1,5 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

på en torr plats

Skikttjocklek

2–5 mm

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid 1–2 h
Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.