Plattsättningsbruk ILL

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Fästbruk ILL är ett halvflytande bruk med cementbindemedel, speciellt utformat för läggning av stora golvplattor. Fästbruk ILL är C2S1-klassat och frostbeständigt, se testrapport VTT-S-05533-10. Lämpligt för inom- och utomhusbruk. 

 • Lätt att använda
 • God arbetbarhet
 • Uppfyller C2 draghållfasthetskrav
 • S1 flexibilitetsklass
 • För golv med golvvärme
 • För inom- och utomhusbruk

Användningsområden

 • För sättning av keramiska plattor och naturstensplattor inomhus och utomhus på underlag av betong, kakel och plast, samt målade ytor.
 • Lämplig för golv med golvvärme
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841203014 Plattsättningsbruk ILL 20301 20 kg
Underlag
 • Rent, oskadat, dammfritt och jämnt
 • Om du sätter plattor ovanpå ett befintligt ytskikt måste du se till att det gamla ytskiktet sitter fast i underlaget. Rugga upp ytan.
 • Tillräcklig styrka och bärförmåga
 • Golvvärmen ska vara avstängd i två dagar innan ytan plattsätts
 • På undergolvkonstruktionen den relativa fuktigheten under 95% RH
 • Temperatur > +10°C
 • Lösa skikt, cementpasta och andra föroreningar måste tas bort mekaniskt
 • Maximal luftfuktighet 90 % RH
Bruksanvisning
 • Blanda en säck (20 kg) avjämningsmassa med max 5,4 liter kallt vatten
 • Blanda avjämningsmassan till en konsistent pasta med en blandarstav
 • Sprid ut bruket på underlaget medan du trycker hårt och stryk av med den tandade sidan av fixkammen.
 • Arbetbar i ca en timme efter tillsättning av vatten
 • Tvätta verktygen omedelbart efter avslutat arbete
 • Torkad avjämningsmassa ska tas bort mekaniskt
Fogning
 • Foga efter ca en dag beroende på lufttemperatur och relativ fuktighet.
Observera 
 • Informationen baseras på tester och praktisk erfarenhet. Eftersom vi inte kan påverka förhållandena på arbetsplatsen, kan vi inte ta ansvar för slutresultatet som påverkas av de lokala förhållandena.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

3–6 kg/m²

Vattenbehov max. 5,4 l/20 kg
Bindemedel cement
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 20 kg
Lagring

1 år på torr plats

Användningstemperatur

+10°C...+25°C

Brukstid ca 1 h
Öppen tid. ca 20 min
Kan fogas ca 1 dag