Kakelfog SML

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Tile Seaming Plaster SML är ett torrbruk med cementbaserat bindemedel med en max. kornstorlek på 0,3 mm. Certifikatnr VTT-C-870-06. 

 • Lätt att använda
 • God arbetbarhet
 • God vidhäftningsförmåga och täthet
 • M1-klassificering

Användningsområden

 • Fogning av holländskt kakel, klinker, mosaikplattor och annat keramiskt kakel både inom- och utomhus
 • Fogbredd 2–6 mm.
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841671004 Kakelfog SML vit 3 kg 67100 3 kg
6416841204004 Kakelfog SML vit 15 kg 20400 15 kg
6416841671011 Kakelfog SML marmovit 3 kg 67101 3 kg
6416841204011 Kakelfog SML marmorvit 15 kg 20401 15 kg
6416841671028 Kakelfog SML grå 3 kg 67102 3 kg
6416841204028 Kakelfog SML grå 15 kg 20402 15 kg
6416841671035 Kakelfog SML ljusgrå 3 kg 67103 3 kg
6416841204035 Kakelfog SML ljusgrå 15 kg 20403 15 kg
6416841671042 Kakelfog SML mörkgrå 3 kg 67104 3 kg
6416841204042 Kakelfog SML mörkgrå 15 kg 20404 15 kg
6416841671073 Kakelfog SML ljusbeige 3 kg 67107 3 kg
6416841204073 Kakelfog SML ljusbeige 15 kg 20407 15 kg
6416841671127 Kakelfog SML beige 3 kg 67112 3 kg
6416841204127 Kakelfog SML beige 15 kg 20412 15 kg
6416841671110 Kakelfog SML svart 3 kg 67111 3 kg
6416841204110 Kakelfog SML svart 15 kg 20411 15 kg
6416841671134 Kakelfog SML svartgrå 3 kg 67113 3 kg
6416841204134 Kakelfog SML svartgrå 15 kg 20413 15 kg
 Förbehandling av underlaget
 • Ytan måste vara ren, oskadad, dammfri och jämn, och betongplattorna måste sitta fast ordentligt på underlaget.
Tillblandning
 • Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas i putsbruket.
 • Blanda till en konsistent massa med cementblandare eller blandarstav i ca en till två minuter.
 • Låt putsbruket stå i ca tio minuter. Blanda sedan igen en kort stund och hitta lämplig konsistens genom att tillsätta det återstående vattnet. Det är inte att rekommendera att allt vatten tillsätts från början.
Fogning
 • Se till att kakelbruket inte kommer utanför mittlinjen av kakelfogarna. Ta vid behov bort överflödigt bruk på lämpligt sätt.
 • Sprid ut fogmassan diagonalt över fogarna med en gummiskrapa. Tryck tillräckligt hårt för att fogarna ska fyllas. Beroende på förhållandena ska fogarna torka i 20 till 40 minuter. Därefter kan plattorna rengöras med en fuktig svamp.
 • Undvik att använda för mycket vatten så att färgen i fogen och själva fogen inte spolas bort.
 • Forma, fyll och kompaktera fogarna till önskat utseende efter rengöring med t.ex. en träpinne eller gummiskrapa.
 • När plattorna har torkat ska den slutgiltiga rengöringen göras med en torr trasa.
 • Arbetstemperaturen måste överstiga +10 °C.
 • Golv får inte fogas förrän efter minst en till tre dagar. Väggar kan fogas efter minst en till två dagar efter kakelsättning.
 • Vi rekommenderar att oglaserade plattor skyddas med kakelskydd före fogning.
Efterbehandling
 • Fogarna ska vätas med rent vatten två eller tre gånger den första dagen. Det förhindrar att fogarna torkar för snabbt, förebygger krympsprickning och ger en tät fog.
 • Torktemperaturen vid plattläggning ska ligga över +10°C.
 • Golvvärme ska inte slås på medan bruket torkar.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

förbrukning vid 4 mm fogtjocklek:

 • klinker 100 x 200 x 7 1,1 kg/m2
 • klinker 200 x 200 x 8 0,9 kg/m2
 • kakel 150 x 150 x 5 0,8 kg/m2

 

Vattenbehov 0,33 l/kg brukpulver
Bindemedel cement
Stommaterial kalkfyllnadsmassa
Färg vit, marmorvit. ljusbeige, mörkbeige, ljusgrå, grå, mörkt blå-grå, mörkgrå, ljusblå, brun
Maximal kornstorlek

0,3 mm

Förpackningsstorlek 3 kg, 15 kg
Lagring

säck: ca 18 månader vid förvaring på en torr plats 

burk: ca 2 år vid förvaring på en torr plats

Tillsatsämnen

kaseinfri polymerplast, tillsatsmedel som förbättrar de hydrofobiska egenskaperna och arbetbarheten, järnoxidfärger

Tryckhållfasthet

> 15  MPa (EN 12808)

Böjningsdraghållfasthet > 3,5 MPa (EN 12808)
Krympning

< 2 mm/m (EN 12808)

Köldtålighet frosttålig
Vattenabsorptionskoefficient

vattenabsorptionsförmåga < 5 g/30 min (EN 12808)