Plattsättningsbruk VSL

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Fästbruk VSL är ett M1-klassat cementbaserat torrbruk. För plattsättning utan remsor eller andra distanser, se forskningsrapport VTT-S-03707-10. Ett frostbeständigt fästbruk, se testrapport VTT-S-05960-12. Lämpligt för inom- och utomhusbruk.

 

 • Lätt att använda
 • God arbetbarhet
 • God vidhäftningsstyrka (>2 N/mm2)
 • Uppfyller C2 draghållfasthetskrav
 • S1 flexibilitetsklass
 • Rinner inte (T)
 • För golv med golvvärme

Användningsområden

 • Lämplig för torra och fuktiga väggar och golv med betong, kakel, plast och målade ytor, och ytor belagda med Fescon Vattentätningsmassa både inomhus och utomhus, samt golv med golvvärme.
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841631060 Plattsättningsbruk VSL 5 kg 63106 5 kg
6416841203021 Plattsättningsbruk VSL 20 kg 20302 20 kg
Underlag
 • Rent, oskadat, dammfritt och jämnt
 • Om du sätter plattor ovanpå ett befintligt ytskikt måste du se till att det gamla ytskiktet sitter fast i underlaget. Rugga upp ytan.
 • Tillräcklig styrka och bärförmåga
 • Golvvärmen ska vara avstängd i två dagar innan ytan plattsätts
 • På undergolvkonstruktionen den relativa fuktigheten under 95% RH
 • Temperatur > + 10 °C
 • Lösa skikt, cementpasta och andra föroreningar måste tas bort mekaniskt
Bruksanvisning
 • Blanda en säck (20 kg) avjämningsmassa med ca 6,0 liter kallt vatten
 • Blanda till en homogen massa med cementblandare eller blandarstav.
 • Sprid ut bruket på underlaget medan du trycker hårt och stryk av det.
 • Arbetbart i ca tre timmar efter tillsättning av vatten
 • Tvätta verktygen omedelbart efter avslutat arbete
 • Torkat bruk tas bort mekaniskt
 • Välj tandstorlek på spackeln efter storleken på plattan och vidhäftningsytan.
Fogning
 • Foga efter ca en dag med sugande underlag

med fasta underlag och vattentäta ytor, foga efter 2–5 dagar.

Observera

Informationen baseras på tester och praktisk erfarenhet. Eftersom vi inte kan påverka förhållandena på arbetsplatsen, kan vi inte ta ansvar för slutresultatet som påverkas av de lokala förhållandena.

Vattenbehov

2–4 kg/m² beroende på underlag och platta

Färdig massa max. 6 l/20 kg
Bindemedel specialcement och polymermassa
Stommaterial specialcement och polymermassa
Sammansättning grå
Förpackningsstorlek

0,6 mm

Lagring

5 kg och 20 kg

Blandningstid

1 år på torr plats

Användningstemperatur

+10 °C

Brukstid ca 3 h
Torktid

ca 15 min

Smidighet 1–5 dagar