Plattsättningsbruk SSL Lite

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Plattsättningsbruk SSL Lite är ett M1-klassat cementbaserat torrbruk. För plattsättning utan remsor eller andra distanser, se forskningsrapport VTT-S-05228-16. Ett frostbeständigt fästbruk, se testrapport VTT-S-05228-16. Lämpligt för inom- och utomhusbruk. 

 • Lätt att använda
 • God arbetsbarhet
 • God vidhäftningsstyrka (>0,5 N/mm2)
 • Uppfyller C1 draghållfasthetskrav
 • S1 flexibilitetsklass
 • Rinner inte (T)
 • För golv med golvvärme

Användningsområden

 • Lämplig för torra och fuktiga utrymmen på väggar samt golv av betong, kakel, plast och målade ytor.
 • Produkten lämpar sig även för ytor belagda med Fescon tätskiktsprodukter både inom- och utomhus, samt golv med golvvärme.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841203052 Plattsättningsbruk SSL LITE 20305 15 kg
Underlag
 • Rent, oskadat, dammfritt och jämnt
 • Om du sätter plattor ovanpå ett befintligt ytskikt måste du se till att det gamla ytskiktet sitter fast i underlaget. Rugga upp ytan.
 • Tillräcklig styrka och bärförmåga
 • Golvvärmen ska vara avstängd i två dagar innan ytan plattsätts
 • På undergolvkonstruktionen den relativa fuktigheten under 95% RH
 • Temperatur +10°C - +30°C
 • Lösa skikt, cementslam och andra föroreningar måste tas bort mekaniskt
Bruksanvisning
 • Blanda en säck (15 kg) avjämningsmassa med ca 5,7 liter kallt vatten
 • Blanda till en homogen massa med cementblandare eller blandarstav.
 • Sprid ut fästmassan jämt på underlaget med ett stadigt handlag.
 • Brukstid i ca 2 timmar efter tillsättning av vatten
 • Tvätta verktygen omedelbart efter avslutat arbete
 • Torkat bruk tas bort mekaniskt
 • Välj tandstorlek på spackeln efter storleken på plattan och vidhäftningsytan.
Fogning
 • Foga efter ca en dag med sugande underlag; med fasta underlag och vattentäta ytor, foga efter 2–5 dagar.
Observera 
 • Informationen baseras på tester och praktisk erfarenhet. Eftersom vi inte kan påverka förhållandena på arbetsplatsen, kan vi inte ta ansvar för slutresultatet som påverkas av de lokala förhållandena.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca 2 kg/m² beroende på underlag och platta

Vattenbehov 5,7 l/ 15 kg
Bindemedel specialcement och polymermassa
Färg ljust
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 15 kg
Lagring

1 år på torr plats

Användningstemperatur

+10°C...+30°C

Brukstid ca 2 h
Öppen tid. ca 20 min
Kan fogas 1–5 dagar