Plattsättningsbruk SS2

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Fästbruk SS2 är ett M1-klassat cementbaserat torrbruk med cementbindemedel. Möjliggör plattsättning av strukturer som kräver särskild flexibilitet av bruket, se forskningsrapport VTT-S-03707-10. 

 • Lätt att använda
 • God arbetbarhet
 • God vidhäftningsstyrka (>2 N/mm2)
 • Uppfyller C2 draghållfasthetskrav
 • S2-flexibilitetsklassificering (> 5 mm)
 • För golv med golvvärme

Användningsområden

 • Lämpliga för plattsättning av badrum med metallplåtar, strukturer med träramar och andra konstruktioner som kräver flexibilitet, samt inom- och utomhusytor som är föremål för temperaturvariationer, även golv med golvvärme.
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841203038 Plattsättningsbruk SS2 20303 20 kg
Underlag
 • Rent, oskadat, dammfritt och jämnt
 • Om du sätter plattor ovanpå ett befintligt ytskikt måste du se till att det gamla ytskiktet sitter fast i underlaget. Rugga upp ytan.
 • Tillräcklig styrka och bärförmåga
 • Golvvärmen ska vara avstängd i två dagar innan ytan plattsätts
 • På undergolvkonstruktionen den relativa fuktigheten under 95% RH
 • Temperatur > +10°C
 • Lösa skikt, cementpasta och andra föroreningar måste tas bort mekaniskt
 • Maximal luftfuktighet 95 % RH
Bruksanvisning
 • Blanda en säck (20 kg) avjämningsmassa med ca 4,4 liter kallt vatten
 • Blanda till en homogen massa med cementblandare eller blandarstav.
 • Sprid ut bruket på underlaget medan du trycker hårt och stryk av det.
 • Arbetbart i ca tre timmar efter tillsättning av vatten
 • Tvätta verktygen omedelbart efter avslutat arbete
 • Torkat bruk tas bort mekaniskt
 • Välj tandstorlek på spackeln efter storleken på plattan och vidhäftningsytan.
Fogning
 • Foga efter ca en dag med sugande underlag, med fasta underlag och vattentäta ytor, foga efter 2–5 dagar.
Observera
 • Informationen baseras på tester och praktisk erfarenhet. Eftersom vi inte kan påverka förhållandena på arbetsplatsen, kan vi inte ta ansvar för slutresultatet som påverkas av de lokala förhållandena.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

2–5 kg/m² beroende på underlag och platta

Vattenbehov max. 4,4 l/20 kg
Bindemedel specialcement och polymermassa
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 20 kg
Lagring

1 år på torr plats

Användningstemperatur

+10°C...+25°C

Brukstid ca 3 h
Öppen tid. ca 20 min
Kan fogas 1–5 dagar
Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.