Nanten F Primer

Be om mer information

Produktbeskrivning

Tvåkomponents snabbtorkande epoxiprimer för priming av torra betongunderlag. Används tillsammans med Nanten HM A-del. 

Snabbhärdande primer som fyller betongens porer mycket effektivt och har en god vidhäftning. Lösningsmedelsfritt.

Användningsområden

  • Utvecklad särskilt för priming av betonggolv i samband med användning av epoxi- och polyuretanbeläggningar
  • Industriel
  • Offentliga utrymmen
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN HM BIO DEL A 10 L 15005 10 l
NANTEN F PRIMER DEL B 2,5 L 15798 2,5 l

Förblanda HM Bio A-del och F Primer B-del i egna kärl. Uppskatta nödvändig blandningsmängd efter storleken på det behandlade området och blandningens brukstid. Kombinera komponenterna i rätt proportion med varandra och blanda med långsam blandare i cirka två minuter. Undvik att blanda in luft i massan.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-

FÖRHÅLLANDEN

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 95 % och ytans temperatur minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Under beläggningsarbetet och medan beläggningen torkar måste luft-, yt- och beläggningstemperaturen vara över +15 °C och den relativa fuktigheten under 80 %.

 

FÖRBEHANDLING

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

 

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målarfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

Lagning

Rengör och fyll små hål och sprickor exempelvis med epoxikitt som blandats till av HM Bio Epoxi och fin fyllsand. Större och mer omfattande överfyllning, avjämning och fall kan göras med fyllnings-/avjämningsmassa tillverkad av HM BIO Epoxi och fyllsand (0,1–0,6 mm).

 

Häll ut den blandade F Primer-blandningen i ett enhetligt stråk på golvet och applicera med plastraka och/eller roller. Applicera vid behov en andra gång efter 3–5 timmar, dock högst ett dygn (24 tim.) efter priming. Om beläggningen ska ske med rivputs ska vidhäftande sand sås över primern för att underlätta rivputsens bredbarhet. Arbetet bör utföras i ett välventilerat utrymme. Primern måste täppa till alla porer i betongen, så att en tät, hel och enhetlig film bildas på ytan. Skrapa inte rester av blandningen från kärlets kanter på golvet.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Färglös
Förpackningsstorlek HM A-del i 10 l plåtkärl, F Primer B-del i 2,5 l plastkärl.
Lagring

+ 5 °C ...+ 25 °C, lagringsperiod högst tolv månader.

Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.

Blandningstid Cirka två minuter
Täthet

1,1 kg/l

Användningstemperatur

+15°C...+25°C

Brukstid Uthälld på golvet cirka 13–15 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid

Beröringstorr efter fyra tim. (+25°C) och åtta tim. (+15°C).

Torr efter cirka tio tim. (+ 25 °C) och cirka 12 tim. (+15 °C).

 

Brandbeständighet Efl-S1
Luftens relativa fuktighet den relativa fuktigheten under 80 %.
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Applicera med gummiskrapa ovh/eller roller och pensel.
VOC-halt

< 1 g/l. Tillåten högsta koncentration 500 g/l (Cat. A/j, 2004/42/EC).