Nanten HM Bio Low VOC

För mer information

Produktbeskrivning

God mekanisk hållbarhet och ljusbeständighet (gulnar inte). Mycket låga emissioner av lösningsmedel (VOC) i inomhusluften. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Användningsområden

  • Tungt belastade industri- och lagerlokaler
  • Produktionslokaler
  • Storkök
  • Ut-rymmen inom processindustrin
  • i synnerhet golv som utsätts för stora påfrestningar på grund av kemikalier, vatten eller snabba temperaturförändringar/värmechocker.
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN HM BIO DEL A 10 L 15005 10 l
NANTEN HM BIO DEL A  200 L 15006 200 l
NANTEN SL/HM BIO LOW VOC DEL B 5 L 15096 5 l

Förblanda HM BIO Low VOC:s A-del och B-del i egna kärl. Uppskatta nödvändig blandningsmängd efter storleken på det behandlade området och blandningens brukstid. Kombinera komponenterna i rätt proportion med varandra och blanda med långsam blandare i cirka två minuter. Undvik att blanda in luft i massan. Tillsätt nödvändig mängd Nanten-färgsand eller färgsandsblandning till massan under omrörning och fortsätt blanda i ungefär en minut. Se till att även ämnet på kärlets kanter och botten blir väl blandat.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-
FÖRHÅLLANDEN

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 95 % och ytans temperatur minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Under beläggningsarbetet och medan beläggningen torkar måste luft-, yt- och beläggningstemperaturen vara över +15 °C och den relativa fuktigheten under 80 %.

 

FÖRBEHANDLING

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

 

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

 

PRIMING

Utför priming med oförtunnad Nanten HM Bio Low VOC. Primern måste täppa till alla porer i betongen, så att en tät, hel och enhetlig film bildas på ytan. Så vidhäftande sand på primern i takt med att arbetet framskrider.

 

LAGNING

Rengör och fyll små hål och sprickor exempelvis med epoxikitt som blandats till av Nanten HM Bio Low VOC och fin fyllsand. Större och mer omfattande överfyllning, avjämning och fall kan göras med fyllnings-/avjämningsmassa tillverkad av HM BIO Low VOC och fyllsand (0,7–1,2 mm).

Häll ut den blandade massan i ett enhetligt stråk på golvet och applicera med inställbar raka i ett skikt av önskad tjocklek. Applicera i stråk, varvid ytans efterbehandling kan göras från det obehandlade golvet. Täta massan efter appliceringen för hand med stålbrätte eller med glättningsmaskin till en jämn yta.

 

YTLACKERING

Efter att den tätt glättade beläggningsmassan har torkat ska den lackas

med oförtunnad Nanten HM Bio Low VOC. För att ytan ska bli lättskött och hygienisk rekommenderar vi att utföra lackeringen två gånger.

 

FOTLISTER/UPPDRAGNA SKYDD

Fotlisterna görs med epoxirivmassa för glättning, men för att underlätta bearbetningen görs massan styv med förtjockande fiber (Sylothix).

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Färgen på beläggningen bestäms enligt använd färgsand eller färgs-andblandning från Nanten. Se Nantens färgkarta.
Förpackningsstorlek A-del i 10 l plåtkärl. B-del i 5 l plastkärl.
Lagring

+5 °C …+25 °C, håller högst i sex månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.

Blandningstid Cirka två minuter
Användningstemperatur

+15°C...+25°C

Brukstid Uthälld på golvet cirka 20–30 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid

Beröringstorr efter elva tim. (+ 25 °C) och 20 tim. (+15 °C). Torr, tål lätt trafik efter cirka 24 tim. (+ 25 °C) och cirka 40 tim. (+ 15 °C). Helt härdad efter cirka sju dygn.

Vidhäftningshållfasthet

1,5 N/mm2

Brandklass Bfl-S1
Luftens relativa fuktighet den relativa fuktigheten under 80 %.
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Applicera med inställbar raka och ef-terbehandla med stålbrätte eller mekaniskt med glättningsmaskin. Vid priming och ytlackering används en lämplig roller.
VOC-halt

< 20 g/l. Tillåten högsta koncentration 500 g/l (Cat. A/j, 2004/42/EC).