Nanten M Primer

Be om mer information

Produktbeskrivning

Tvåkomponents pigmenterad lösningsfri epoxiprimer. Emissionssnål produkt. Uppfyller CE-byggnadsförordningens prestationsnivå för våt betong (EN 1504- 2/EN 13578)

Snabbhärdande primer som fyller betongens porer mycket effektivt och har en god vidhäftning även på fuktiga underlag. Förhindrar fuktflödet i riktning mot beläggningen. Rekommenderas inte för utrymmen med påfrestning av kapillär fuktighet.

Användningsområden

Snabbhärdande primer som fyller betongens porer mycket effektivt och har en god vidhäftning även på fuktiga underlag. Förhindrar fuktflödet i riktning mot beläggningen. Rekommenderas inte för utrymmen med påfrestning av kapillär fuktighet.

GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN M PRIMER DEL A 10 L 15701 10 l
NANTEN M PRIMER DEL A 200 L 15702 200 l
NANTEN M PRIMER DEL B 5 L 15797 5 l
NANTEN M PRIMER DEL B 200 L 15796 200 l

Förblanda M Primer A-del och B-del i egna kärl, uppskatta nödvändig blandningsmängd efter storleken på det behandlade området och blandningens brukstid. Kombinera komponenterna i rätt proportion med varandra och blanda med långsam blandare i cirka två minuter. Undvik att blanda in luft i massan.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-

FÖRHÅLLANDEN

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 98 % och ytans temperatur minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Under beläggningsarbetet och medan beläggningen torkar måste luft-, yt- och beläggningstemperaturen vara över +15 °C och luftens relativa fuktighet under 80 %.

 

FÖRBEHANDLING

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning, slungrensning eller fräsning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

 

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong

genom slipning, slungrensning eller fräsning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målarfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

 

LAGNING

Rengör och fyll små hål och sprickor exempelvis med epoxikitt som blandats till av HM Bio Epoxi och fin fyllsand. Större och bredare överfyllningar, avjämningar och fall kan göras med fyllnings-/avjämningsmassa tillverkad av Nanten SL BIO epoxibeläggning och fyllnadssand (0,1–0,6 mm).

PRIMING

Häll ut den blandade M Primer i ett enhetligt stråk på golvet och applicera med gummiskrapa. Applicera tvärs över under andra behandlingsgången. Efter 1–2 timmar när ytan är klibbig, dock högst ett dygn (24 tim.) efter priming. Om beläggningen ska ske med rivputs ska kalksand sås över primern för att underlätta rivputsens bredbarhet. Arbetet bör utföras i ett välventilerat utrymme. Primern måste täppa till alla porer i betongen, så att en tät, hel och enhetlig film bildas på ytan. Skrapa inte rester av blandningen från kärlets kanter på golvet.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Ljus turkos
Förpackningsstorlek A-del i 10 l plåtkärl, B-del i 5 l plastkärl eller bägge delarna i 200 l tunna.
Lagring

+ 5 °C...+ 25 °C, lagringsperiod högst sex månader.

Blandningstid Cirka tre minuter
Användningstemperatur

+15°C …+25°C

Brukstid Uthälld på golvet cirka 20–30 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid

Beröringstorr nio tim. (+ 25 °C) och 13 tim. (+15 °C). 

(+15 °C). Torr cirka 15 tim. (+ 25 °C).

och > 24 tim. (+ 15 °C).

Vidhäftningshållfasthet

B2.0

Draghållfasthet

>1,5 N/mm2

Brandbeständighet Efl
Luftens relativa fuktighet luftens relativa fuktighet under 80 %.
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Applicera med gummiskrapa, roller och pensel.