Nanten ESD Primer

Be om mer information

Produktbeskrivning

Används i Nanten ESD-beläggningsmetoder som underlag för utrymmen som kräver elavledningsförmåga enligt standarderna IEC EN 61340-5-1 eller PSK 2703.

Mycket bra ledningsförmåga, bra vidhäftning till underlaget och snabb torkning.

Användningsområden

  • Elektronik-, läkemedels- och kemiindustrin
  • Sjukhusens operationssalar
  • IT-maskinhallar
  • I utrymmen där statisk elektricitet orsakar problem och där beläggningen kräver ESD-egenskaper.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN ESD PRIMER DEL A 15,5 L 15704 15,5 l
NANTEN ESD PRIMER DEL B 3,1 L 15794 3,1 l

Förblanda ESD Primers A-del och B-del i egna kärl. Kombinera komponenterna i rätt proportion med varandra i ett blandningskärl och blanda med långsam blandare i cirka två minuter. Undvik att blanda in luft i massan.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-
FÖRHÅLLANDEN

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 95 % och ytans temperatur minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Under beläggningsarbetet och medan beläggningen torkar måste luft-, yt- och beläggningstemperaturen vara över +15 °C och luftens relativa fuktighet (RH) under 80 %.

 

FÖRBEHANDLING

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målarfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

PRIMING

Utför primingen med Nanten HM Epoxi. På fuktiga betongytor med en relativ fuktighet på över 95 % ska Nanten M Primer, som lämpar sig för fuktig betong, användas som primer. Primern måste täppa till alla porer i betongen och bilda en tät, hel och enhetlig film. Rengör och fyll små hål och sprickor exempelvis med epoxikitt som blandats till av HM Epoxi och fin fyllsand. Vid behov ska ojämnheter i botten avjämnas med epoximassa. ESD-beläggningsmetoder kräver ett jämnt underlag.

 

Fäst enligt planen koppartejp som används för jordning på ytan av härdade HM Epoxi. Det ska finnas två jordanslutningspunkter per rum. I Nanten ESD-beläggningsmetoder görs den egentliga primingen med elavledande Nanten ESD Primer.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Svart
Förpackningsstorlek A-del i 15,5 l plåtkärl. B-del i 3,1 l plastkärl
Lagring

+ 5 °C ...+ 25 °C, lagringsperiod högst tre månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.

Blandningstid Cirka två minuter
Täthet

cirka 1,20 kg/l, bruksfärdig blandning.

Användningstemperatur

+15°C...+25°C

Brukstid Lattialle kaadettuna 15 - 20 min. Aika lyhenee lämpötilan noustessa.
Torktid

Beröringstorr efter fem tim. (+ 25 °C) och 10 tim. (+15 °C).

(+15 °C). Torr, kan beläggas efter 12–24 tim., beroende på temperatur.

Vidhäftningshållfasthet

B2.0

Brandbeständighet Efl
Luftens relativa fuktighet luftens relativa fuktighet (RH) under 80 %.
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Applicera med gummispatel eller roller.
VOC-halt

Bruksblandningens VOC 202 g/l.

EU VOC 2004/42/EC (cat A/j)

max. 500 g/l (2010).