Nanten Epoxy Barrier

Be om mer information

Produktbeskrivning

Driftsäker, utsläppssnål och lösningsmedelsfri produkt. Förhindrar som helt vattentät även att fukt kommer in i konstruktioner under exempelvis plattfogar och förebygger eventuella skador.

 

Användningsområden

  • För inkapsling av skadliga ämnen och problemföreningar i betongunderlaget som orsakar problem för inomhusluften vid saneringsobjekt.
  • Används som ett förslutande lager under beläggningar och ytskikt och är kompatibel med flera putsar.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN EPOXY BARRIER DEL A 6 KG 15700 6 kg
NANTEN EPOXY BARRIER DEL B 3 KG 15799 3 kg

Förblanda omsorgsfullt Epoxy Barrier spärrepoxis A-del och B-del i egna kärl. Kombinera komponenterna i rätt proportion med varandra i ett blandningskärl och blanda med långsam blandare i cirka tre minuter. Undvik att blanda in luft i massan. Dela inte upp komponenterna.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-
FÖRHÅLLANDEN

Betongens hållfasthet måste vara minst 1,5 MPa och underlagets relativa fuktighet under 95 % eller 4,5 vikt-% och ytans temperatur minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Under beläggningsarbetet och medan beläggningen torkar måste luft-, yt- och underlagstemperaturen vara över +10 °C och den relativa fuktigheten under 80 %.

 

FÖRBEHANDLING

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug noggrant upp cementdamm.

 

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug noggrant underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målarfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

LAGNING

Rengör och fyll små hål och sprickor exempelvis med epoxikitt som blandats till av Nanten HM Epoxi och fin fyllsand.

PRIMING

Epoxy Barrier kan användas som primer för Nanten-beläggningsmetoder.

Häll ut den blandade Epoxy Barrier i ett enhetligt

stråk på golvet och applicera med roller/gummiraka. Åtgång cirka 0,2–0,3 kg/m2

 

 

INKAPSLING 1 / BELÄGGNING

Vid inkapsling, applicera Epoxy Barrier

i ett lager med cirka 0,35 kg/m2. Appliceras ett andra rikligt lager Epoxy Barrier-spärrepoxi med cirka 0,4 kg/m2 tvärs över det torkade primerskiktet. Den Nanten-beläggningsprodukt som valts för objektet ska appliceras senast 48 timmar efter inkapslingen. Vid användning av Nanten HM BIO-epoxibeläggningsmetoder med rivputs måste en ny primer/sandning göras ovanpå inkapslingen för att säkerställa viddhäftningen och underlätta appliceringen av rivputsen. Alla Nanten-golvbeläggningar kan användas ovanpå inkapslingen.

 

INKAPSLING 2 / YTBEHANDLING

Epoxy Barrier + olika golvbeläggningar

Vid inkapsling i samband med golvbeläggningar (plastmatta, laminat, klinker, parkett, pressplattor och så vidare), applicera Epoxy Barrier på betongen eller på putsskiktet i ett primerskikt med cirka 0,35 kg/m2. Appliceras ett andra rikligt lager Epoxy Barrier med cirka 0,4 kg/m2 tvärs över det torkade primerskiktet..

 

Mekanisk vidhäftning:

För att säkerställa golvputsens eller grundningsbrukets vidfästning ska du i samband med beläggningsarbeten på våt Epoxy Barrier så fullt med 0,3–0,8 mm kvartssand.

 

Kemisk vidhäftning:

Applicera en kompatibel vidhäftande primer (Kiilto Oy, Fescon Oy) på den härdade Epoxy Barrier för att säkerställa att den valda putsen fäster. De anvisningar som behövs för att veta om golvputsen lämpar sig för det avsedda ändamålet och för installationen ska säkerställas av produktens tillverkare.

 

Inkapsling / vägg- och golvanslutningar och genomföringar.

För att säkerställa tätheten hos anslutningskonstruktionerna används kompatibla tätnings-/förstärkningsband.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Ljus vätska
Förpackningsstorlek A-del 6 kg och B-del i 3 kg kärl. Serie totalt 9 kg.
Lagring

+5 °C…+ 25 °C, lagringstid högst sex månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.

Blandningstid Cirka tre minuter
Täthet

Blandning 1,11kg/l

Användningstemperatur

+15°C...+25°C

Brukstid Uthälld på golvet cirka 20–30 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid

Beröringstorr elva tim. (+ 25 °C) och 21 tim. (+ 15 °C).
Torr, tål lätt trafik efter cirka 24 tim. (+ 25 °C) och > 24 tim. (+ 15 °C).

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 N/mm2

Brandbeständighet Bfl-S1
Luftens relativa fuktighet Under beläggningsarbetet och medan beläggningen torkar måste den relativa fuktigheten under 80 %.
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Applicera med roller, putsslev med fixkam eller gummiraka.
VOC-halt

Bruksblandningens VOC 0 g/l.

EU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500 g/l (2010).

LEED IEQ 4.2 IM Coatings < 100 g/l, 2014.