Lattiarakenteiden kelluvat pintavalut

Tässä ratkaisussa kuvataan asuinrakentamisessa ja julkisissa kohteissa käytettävien kelluvien pintavalujen toteutusvaihtoehdot. Lattia on tehtävä uivana rakenteena, mikäli alustana on heikko betoni, puulattia, eriste tai monesta eri materiaalista koostuva lattiarakenne.

Lattiatasoitusten alla tulee käyttää diffuusioavointa erotuskangasta, josta lattiatasoitteessa oleva vesi ei pääse läpi. Kelluva lattiavalu tulee erottaa pystyrakenteista reunanauhalla. Erotuskankaan ja reunanauhan tulee muodostaa tiivis yhtenäinen valukaukalo, jolloin lattiatasoitteen kosteus ei siirry ympäröiviin rakenteisiin. Kelluva pintalaatta tulee toteuttaa minimissään 30 mm vahvuisena.

Kelluvat pintavalut voidaan toteuttaa kerrostalo- ja julkisissa kohteissa erotuskankaan tai askeläänieristeen päälle. Käytettäessä askeläänieristettä, jonka dynaaminen jäykkyys on 15 MN/m3 tai pienempi, täyttää 40 mm vahvuinen pintavalu ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 mukaiset vaatimukset uuden rakennuksen ääneneristykselle.

Lattiatasoite valitaan päällysteen vaatimuksen ja rakennuksen käyttöluokituksen mukaisesti. Fescon-pumpputasoitteet ovat itsesiliäviä lattiatasoitteita ja tasoitepinnat voidaan päällystää suoraan yleisimmillä lattiamateriaaleilla. Lattiatasoitteilla on erinomaiset työstettävyysominaisuudet.

Kaikki Fescon-lattiatasoitteet ovat CE-merkittyjä sekä M1-päästöluokituksen mukaisia. Flow-tuotteet ovat matala-alkalisia ja ne suojaavat pintarakenteita alkalisen kosteuden aiheuttamilta vaurioilta.

Asuinrakentaminen

Flow GS 3,0 mm on kipsisideaineinen, pumpattava, lähes kutistumaton kipsilattiamassa. Kutistumattomuutensa ansiosta tuote on erinomainen ratkaisu kelluviin pintavaluihin, eikä tarvitse lasikuituverkkovahvistusta. Pienen kuivumiskutistuman johdosta kipsisideaineiseen lattiatasoitteeseen ei muodostu halkeamia kuivumisen aikana.

Kipsilattiamassan lujuusominaisuudet soveltuvat asuntokohteisiin, joissa käytetään kelluvaa pintamateriaaliratkaisua tai laatoitusta. Flow GS -lattiatasoite voidaan ylitasoittaa FlowPlan- tai FlowBase-lattiatasoitteella mikäli kohteessa vaaditaan suurempia lujuusvaatimuksia, kuten pinnoitettaessa.

Flow FS on kuituvahvistettu matala-alkalinen sementtisideaineinen pumpattava lattiatasoite. Sementtisideaineisena lattiatasoitteena tuote vaatii lasikuituverkkovahvistuksen halkeilun minimoimiseksi.

By 45:n mukaisesti asuinrakennuksien lattiaan kohdistuva rasitus määritellään pienen rasitusluokan mukaisesti. Tällöin pinnan vetolujuudelle määritellään vähimmäisarvoksi 0,6 N/mm2 (MPa). Käytettäessä Flow FS -pumpputasoitetta saavutetaan vaadittu pinnan vetolujuus eikä ylitasoituksia tarvita liimattavien mattojen yhteydessä.

 

Toimitila ja julkinen rakentaminen

Mattopäällysteisissä ja pinnoitettavissa kelluvissa rakenteissa pintalaatta voidaan toteuttaa käyttämällä kahta tuotetta päällekkäin. Rakenteessa käytetään pohjamassana kustannustehokasta Flow FS -sementtitasoitetta tai Flow GS 3,0 mm -kipsitasoitetta, joka oikaistaan C25-lujuusluokan FlowBase -lattiatasoitteella, C30-lujuusluokan Flow CS -lattiatasoitteella tai käsinlevitteisellä FlowPlan -lattiatasoitteella.

 

Valitse oikea tuote kohteeseesi

Tuotenimi

Kerrospaksuus
(mm)

Maksimiraekoko
(mm)

Lujuusluokka

Tartuntalujuus
MPa

Pintavetolujuus
MPa

Flow GS 3,0 mm

20 - 80

3,0

C20

1,0

1,0

Flow FS

4 - 50

1,2

C16

1,0

0,6

FlowBase

5 - 30

0,6

C25

1,5

1,5

FlowCS

5-30

0,6

C30

1,5

2,0

FlowPlan

1-15 0,3 C30 1,5 1,5

Työvaiheet


Olosuhteet pumppaustyön aikana

 • Tarkista tuotekohtainen käyttöohje tuotelehdestä.
 • Työtilan tulee olla kauttaaltaan suojattu tuulelta, vedolta, auringolta ja sateelta.
 • Lattiatyön aikana sisä- ja aluslattiarakenteen lämpötilan tulee olla +10…+25 °C sekä sisäilman suhteellisen kosteuden oltava > 40 % RH.
 • Lattiatasoitteen kuivumisaikaan ja lujuudenkehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti työmaan olosuhteet, ilmanvaihto ja lattiatasoitteissa käytetty vesimäärä.
 • Lattiatasoiteurakoitsijalta tulee varmistaa työolosuhteiden soveltuvuus lattiatasoitetöihin. Säiliöautopumppausta ei suositella < -25°C.

Olosuhteet pumppaustyön jälkeen

 • Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta lattiatasoitetyön jälkeen.
 • Lattiatasoitteen hyvät kuivumisolosuhteet edellyttävät, että sisäilman suhteellinen kosteus on alle 50 % RH ja lämpötila yli 20 °C. Huonot olosuhteet hidastavat lattiatasoitteiden lujuusominaisuuksien kehittymistä ja pidentävät kuivumisaikaa.
 • Tarvittaessa tasoitelattian kuivumista voi nopeuttaa pinnan hionnalla, koska se vähentää lattiatasoitepinnan vesihöyryn vastusta.
 • Lattian kuormitettavuus arvioidaan työmaakohtaisesti lattiatasoiteurakoitsijan kanssa.
 • Lattiatasoitetta ei tule jättää ilman pinnoitusta yli 3 kk:n ajaksi halkeama- ja irtoamisriskin vuoksi.

Alustan käsittely

 • Kelluva pintavalu tulee irrottaa aluslattiasta Fescon Erotuskankaalla tai askeläänieristeellä ja pystyrakenteista Fescon Reunanauhalla. Kelluvaa lattiarakennetta ei pohjusteta.
 • Kelluvan pintavalun alle tuleva erotuskangas tai askeläänieriste tulee olla asennettu tiiviisti ja saumat teipattu siten ettei vuotoja synny. Reunanauhan limitysmuovin tulee kiinnittyä koko matkalta käytettyyn erotuskankaaseen tai askeläänieristeeseen.
 • Aluslattiarakenteessa olevat epätasaisuudet voidaan tarvittaessa täyttää ennen erotuskankaan tai askeläänieristeen asennusta Fescon LT 4000:lla tai Flow FS:lla.
 • Kelluva pintavalu on tehtävä lasikuituverkkovahvistettuna rakenteena, mikäli käytetään sementtipohjaisia lattiatasoitteita. Flow GS -kipsitasoitteet eivät tarvitse lasikuituverkkovahvistusta.
 • Aluslattiarakenteen lämpötila on > +10 °C ja suhteellinen kosteus < 95 % RH. Aluslattiarakenteen suhteellinen kosteus vaikuttaa lattiatasoitteen kuivumiseen.
 • Alusta on puhdas, kiinteä ja pölytön sekä imuroitu.
 • Alustan tulee olla liikkumaton ja kantokykyinen.

Lattiatasoitteen käyttö

 • Tarkista tuotekohtainen käyttöohje tuotekortista.
 • Lattiatasoiteurakoitsijalta tulee varmistaa minimikerrospaksuudet.
 • Lattiatasoite sekoitetaan tuotekortin ohjeiden mukaisesti. Ohjevesimäärästä poikkeaminen heikentää lattiatasoitteen lujuusarvoja, lisää erottumisriskiä ja vaikuttaa lattiatasoitteen kuivumisaikaan sekä heikentää työstettävyyttä.
 • Tasoite sekoitetaan huolellisesti ja riittävän pitkään, jotta siitä tulee tasainen massa (esim. porakonevispilällä, automaatti- tai putkisekoittajalla).
 • Tasoite levitetään teräslastalla tai pumpulla tasoitettavalle pinnalle.
 • Työaika on esitetty tuotekortissa.
 • Kuivunut tasoite poistetaan mekaanisesti.

Päällystys

 • Ennen lattian päällystämistä tulee varmistaa, että lattiatasoite täyttää teknisiltä ominaisuuksiltaan lattiapäällysteen valmistajan ja RYL:n vaatimukset pinnoitettavalta alustalta koko rakenne huomioiden.
 • Lattiatasoitteen päälle asennettavan pintamateriaalin soveltuvuus tulee varmistaa kyseisten tuotteiden tuotekorteista.
 • Ennen lattiapäällysteen asentamista tulee varmistua lattiarakenteen kosteuden olevan käytetyn lattiapäällysteen ohjeiden mukainen.
 • Lattiatasoitteen saavutettua päällysteen vaatiman kuivuusasteen lattia päällystetään tai jälkihoito aloitetaan.

Kelluvien pintavalujen edut

 • Pintavaluihin riittää 30 mm kerrosvahvuus
 • Luotettava lattiaratkaisu osb-levyn, eristeen ja heikkolujuuksisen betonin päälle
 • Kipsilattiamassa ei tarvitse lasikuituverkkovahvistusta
Pysy ajantasalla uusista tuotteista ja ratkaisuista   Tilaa uutiskirjeemme