Liimattavien mattopäällysteiden lattiatasoitukset

Tässä ratkaisussa kuvataan liimattavien mattopäällysteiden aluslattiarakenteet.

Liimattavien mattopäällysteiden lattiatasoitukset suoritetaan aina alustaan kiinni tulevana rakenteena. Lattiatasoite valitaan päällysteen vaatimuksen ja rakennuksen käyttöluokituksen mukaisesti. Fescon -pumpputasoitteet ovat matala-alkalisia, itsesiliäviä lattiatasoitteita ja tasoitepinnat voidaan päällystää suoraan yleisimmillä lattiamateriaaleilla. Lattiatasoitteilla on erinomaiset työstettävyysominaisuudet ja ne kuivuvat nopeasti.

Fescon Flow -tuoteperheen FlowBase ja Flow CS ovat matala-alkalisia (pH < 11) lattiatasoitteita ja ne suojaavat pintarakenteita alkalisen kosteuden aiheuttamilta vaurioilta.

Alkalisuojaus saavutetaan tutkimusten mukaan 5 mm kerrosvahvuisella matala-alkalisella lattiatasoitteella. Pumpatessa lattiatasoitteita tulee minimikerrosvahvuus varmistaa lattiatasoiteurakoitsijalta.

Toimitila ja julkinen rakentaminen

Matala-alkaliset FlowBase ja Flow CS -lattiatasoitteet soveltuvat käytettäväksi keskisuuren rasituksen kohteissa. Tällöin pinnan vetolujuus on vähintään 1,2 N/mm2 (MPa) by 45:n mukaisesti. Lattiatasoite tulee valita rakennuksen käyttöluokituksen vaatiman puristuslujuuden mukaisesti.

FlowBase on laadukas ja kustannustehokas lattiatasoitevaihtoehto kohteisiin, joissa vaatimuksena on C25 puristuslujuus sekä 1,5 N/mm2 (MPa) pintavetolujuus. FlowBase -lattiatasoitteella voidaan pumpatessa toteuttaa 5-30 mm kerrospaksuuksia. Tuotteella saadaan suoraan päällystevalmista mattopohjaa. FlowBasen teknisten ominaisuuksien salliessa voidaan lattia myös pinnoittaa.

Flow CS -lattiatasoite on korkeat lujuusominaisuudet omaava pumpputasoite. FlowBasen C30 puristuslujuus sekä 2,0 N/mm2 (MPa) pintavetolujuus mahdollistaa tuotteen käytön yleisempien päällysteiden ja pinnoitteiden alustana. Tasoitteen kerrospaksuudet voivat olla 5-30 mm:n välillä. Tuote soveltuu sekä liimattavien muovipäällysteiden että yleisempien pinnoitteiden aluslattiarakenteeksi julkisissa kohteissa.    

FlowPlan -lattiatasoite on laadukas lattiatasoite mattopohjien viimeistelytasoitteeksi. Lattiatasoitteen 0,3 mm maksimiraekoko mahdollistaa ohuet kerrosvahvuudet mattopohjien korjauksissa ja viimeistelytasoituksissa. FlowPlan -lattiatasoite on päällystettävissä 24 h:n kuluttua (alle 10 mm:n kerrospaksuus). Tuote soveltuu käytettäväksi FlowBase -lattiatasoitteen viimeistelyissä ja korjauksissa.

Työvaiheet

Olosuhteet pumppaustyön aikana

 • Tarkista tuotekohtainen käyttöohje tuotelehdestä.
 • Työtilan tulee olla kauttaaltaan suojattu tuulelta, vedolta, auringolta ja sateelta.
 • Lattiatyön aikana sisä- ja aluslattiarakenteen lämpötilan tulee olla +10…+25 °C sekä sisäilman suhteellisen kosteuden oltava > 40 % RH.
 • Lattiatasoitteen kuivumisaikaan ja lujuudenkehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti työmaan olosuhteet, ilmanvaihto ja lattiatasoitteissa käytetty vesimäärä.
 • Lattiatasoiteurakoitsijalta tulee varmistaa työolosuhteiden soveltuvuus lattiatasoitetöihin. Säiliöautopumppausta ei suositella < -25°C.

Olosuhteet pumppaustyön jälkeen

 • Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta lattiatasoitetyön jälkeen.
 • Lattiatasoitteen hyvät kuivumisolosuhteet edellyttävät, että sisäilman suhteellinen kosteus on alle 50 % RH ja lämpötila yli 20 °C. Huonot olosuhteet hidastavat lattiatasoitteiden lujuusominaisuuksien kehittymistä ja pidentävät kuivumisaikaa.
 • Tarvittaessa tasoitelattian kuivumista voi nopeuttaa pinnan hionnalla, koska se vähentää lattiatasoitepinnan vesihöyryn vastusta.
 • Lattian kuormitettavuus arvioidaan työmaakohtaisesti lattiatasoiteurakoitsijan kanssa.
 • Lattiatasoitetta ei tule jättää ilman pinnoitusta yli 3 kk:n ajaksi halkeama- ja irtoamisriskin vuoksi.

Alustan käsittely

 • Aluslattiarakenteen lämpötila on > +10 °C ja suhteellinen kosteus < 95 % RH. Aluslattiarakenteen suhteellinen kosteus vaikuttaa lattiatasoitteen kuivumiseen.
 • Tarvittaessa epätasaisuudet voidaan täyttää ennen lattiatasoitetyötä Fescon LT 4000:lla tai Flow FS:lla.
 • Alusta on puhdas, kiinteä ja pölytön sekä imuroitu. Irtonaiset kerrokset, sementtiliima ja muut epäpuhtaudet on poistettu mekaanisesti lattiatasoitteen ja alustan välisen tartunnan varmistamiseksi.
 • Alustan tulee olla liikkumaton, kantokykyinen ja vetolujuuden tulee olla tuotekortin vaatimuksen mukainen.
 • Mahdolliset vuotokohdat on kitattu.

Tartuntapohjusteen levitys

 • Pohjustus tehdään Flow Primerin tai Fescon Tartuntapohjusteen tuotekorttien ohjeiden mukaisesti.
 • Imemättömien pintojen (esim. keraamiset laatat, epoksi, metallipinnat) esikäsittely Tartuntapohjuste PLUS tuotekortin ohjeen mukaisesti.
 • Erittäin kuivien aluslattiarakenteiden kohdalla tulee varmistaa, ettei massassa oleva vesi imeydy alustaan liian nopeasti. Tällöin alusta pohjustetaan kahteen kertaan; ensimmäinen kerta ohennettuna 1:5 vedellä ja toinen kerta suhteessa 1:3.

Lattiatasoitteen käyttö

 • Lattian kuormitettavuus arvioidaan työmaakohtaisesti lattiatasoiteurakoitsijan kanssa.
 • Tarkista tuotekohtainen käyttöohje tuotekortista.
 • Lattiatasoiteurakoitsijalta tulee varmistaa minimikerrospaksuudet.
 • Lattiatasoite sekoitetaan tuotekortin ohjeiden mukaisesti. Ohjevesimäärästä poikkeaminen heikentää lattiatasoitteen lujuusarvoja, lisää erottumisriskiä ja vaikuttaa lattiatasoitteen kuivumisaikaan sekä heikentää työstettävyyttä.
 • Tasoite sekoitetaan huolellisesti ja riittävän pitkään, jotta siitä tulee tasainen massa (esim. porakonevispilällä, automaatti- tai putkisekoittajalla).
 • Tasoite levitetään teräslastalla tai pumpataan tasoitettavalle pinnalle.
 • Työaika on esitetty tuotekortissa.
 • Kuivunut tasoite poistetaan mekaanisesti.

Päällystys

 • Ennen lattian päällystämistä tulee varmistaa, että lattiatasoite täyttää teknisiltä ominaisuuksiltaan mattopäällysteen valmistajan ja RYL:n vaatimukset pinnoitettavalta alustalta koko rakenne huomioiden.
 • Lattiatasoitteen päälle asennettavan mattopäällysteen soveltuvuus tulee varmistaa kyseisen tuotteen tuotekortista.
 • Ennen lattiapäällysteen asentamista tulee varmistua lattiarakenteen kosteuden olevan käytetyn lattiapäällysteen ohjeiden mukainen.
 • Lattiatasoitteen saavutettua päällysteen vaatiman kuivuusasteen lattia päällystetään tai jälkihoito aloitetaan.

Flow -tuotteiden ominaisuudet

 • Matala-alkaliset tasoitteet suojaavat pintarakenteita alkalisen kosteuden aiheuttamilta vaurioilta
 • Alkalinsuojaus saavutetaan 5 mm tasoitepaksuudella
 • Valmista mattopohjaa julkisiin rakennuksiin
 • Korkeat lujuusominaisuudet
Pysy ajantasalla uusista tuotteista ja ratkaisuista   Tilaa uutiskirjeemme